Nyt i debatten: Ødelægger emojis sproget?

I december måned sidste år skrev vi her på LingoBobs blog en artikel om, hvordan emojis er den skriftlige kommunikations svar på kropssprog. I den artikel belyste vi brugen af emojis som en positiv måde at kommunikere på i skriftens tegn, da de små ikoner giver os en ekstra mulighed for at udtrykke vores følelser, foruden hvad vi allerede kan med ord.

Som det ligeledes påpeges i den omtalte artikel fra december, så er der en reel chance for, at vi som oversættelsesbureau en dag skal sætte os i sædet at oversætte emojis fra “et sprog til et andet”. Det er endnu ikke undersøgt, om vi på tværs af kulturer opfatter emojis ens, eller om de reelt set skifter betydning, alt efter hvilken nationalitet afsenderen af ikonerne har.

Men ødelægger emojis sproget?

I slutningen af sidste uge blev nye undersøgelser hevet frem i mediernes søgelys. Her blev der sat spørgsmålstegn ved humørikonernes indvirken på det almene skriftlige sprog. En undersøgelse, foretaget af YouTube, viser nemlig, at tre ud af fire erkender sig afhængige af emojis, når de kommunikerer via mobilen. Undersøgelsen er foretaget mellem 2.000 briter i alderen 16 til 65 år. De fleste deltagere i undersøgelsen erkender sig desuden også enige i et udsagn om, at brugen af emojis har en negativ effekt på deres skriftlige kundskaber.

Emojis avler dovenskab

I Storbritannien findes en non-profit organisation ved navn Real Education. Med en mission om at sætte en vis uddannelsesstandard i landet, er organisationen naturligvis også gået ind i emoji-debatten. Til Sky News udtaler formand Chris McGovern, at emojis ganske enkelt avler dovenhed. Han mener, at hvis vi vender os til blot at kunne sende et ikon til at formidle vores budskab, vil det fortynde sproget.

Vi kan dog ikke komme uden om, at emojis er det hurtigst voksende sprog nogensinde. Faktisk bruges emojis ca. 6 billioner gange dagligt. Undersøgelsen, foretaget af YouTube, viser desuden, at det er de unge, som er de største syndere, når det kommer til at erstatte det almene sprog med finurlige og farverige ikoner.

Billeder siger mere end 1.000 ord

… Og det gør emojis tilsyneladende også. Næsten ¾ af voksne mennesker erkender, ifølge YouTubes undersøgelse, at være afhængige af emojis, når de skal kommunikere med hinanden. Det siges, at 80 procent af os mennesker lærer bedst visuelt. Det vil sige, at vi lærer og forstår bedre gennem billeder og videoer, end vi gør gennem ord på skrift og lyd. Måske er det derfor, vi tillægger emojis så meget værdi. Men er det farligt for kommunikationen, at vi lige nu skaber et sprog, som vi individuelt tillægger en betydning? Er emojis en envejskommunikation, som vi aldrig kommer til at kunne oversætte? Det må tiden vise.