Er oversættelser oversat af oversættelsesbureauer oversat rigtigt?

Kan du forestille dig ovenstående snørklede sætning oversat af en maskine som Google Translate? Det vil nok ikke blive verdens kønneste eller bedste sætning. Derfor sætter LingoBob fokus på oversatte tekster og hvilke facetter der ligger bag en oversættelse.

Oversættelse af dokumenter, tekster eller andet data er en sproglig forvandlingsproces. Det er en proces, hvor en professionel oversætter skal vælge imellem et hav af ordvalg. Der er derfor langt fra slavisk oversættelse med ordbog til en flydende og god tekst.

At foretage det rigtige ordvalg og bruge de rigtige udtryk og vendinger, er naturligvis sværere, når oversætteren oversætter til et sprog, som ikke er modersmål. Når udgangspunktet er fra et fremmedsprog til modersmål, er det et mere sikkert grundlag da sproget beherskes flydende.

Hvordan oversætter man uoversættelige ord?

Nogle ord i det danske sprog, såvel som i fremmedsprog, kan ikke direkte oversættes. De eksistere ikke på andre sprog, eller omvendt mangler ordene i den danske ordbog. Her kan der være tale om ordet hygge, som flere gange er prøvet oversat og forklaret. Hvad stiller du op, når sådanne ord forekommer i en tekst, du skal have oversat?

Det vil være optimalt at sikre, at oversættelsesbureauet har kompetencer til at bibringe det budskab teksten afspejler. Her kan det være en ide at høre, hvorvidt der er en oversætter med det modersmål du ønsker din tekst eller dokumenter oversat til. Ved hjælp af synonymer og beskrivende ord, er der mulighed for at den oversatte tekst, kan reflektere det uoversættelige ord, selvom det ikke findes i ordbogen.

LingoBob tilbyder modersmålsoversættelser til over 70 forskellige sprog og vi kan uden tvivl også klare din opgave. For mere information, kontakt os her.

Undgå sprogbarriere

Et nyt fremmedsprog kan på mange måder være en udfordring. Lad det ikke afskrække dig, og lad ikke sproget blive en barriere. Hvis blot kommunikationen bliver taget seriøst, ved at samarbejde med professionelle oversættere, så undgår du ukorrekt oversættelse.

En ting er korrekt grammatisk oversættelse, noget helt andet er den kulturforståelse der ligger i teksten. De kulturelle forskelle er et væsentlig element i både privat og professionel regi. Det ses ofte at små betydningsforskelle i sproget, er med til store kommunikationsfejl. Gør det klart for den professionelle oversætter, hvilket formål teksten har og hvilket publikum teksten skal nå.

Med globalisering i højsædet bliver signifikansen af oversættelse understreget og vigtigst af alt, at dette er gjort rigtigt. En professionel oversætter er derfor langt mere overlegen, end en maskinoversættelse, da de kan forstå nuancer i tekster og ikke blot oversætter ord for ord uden at tænke over sammenhængen.

Hos LingoBob mener vi, at en oversættelse oversat af oversættelsesbureauer altid er rigtig, ved hjælp af en god dialog mellem kunde og oversætter.

Hvad koster den rigtige oversættelse?

Alle oversættelser er individuelle og prisen afhænger af den enkelte opgave. Beregn prisen for din oversættelse her.