Opstår der stadig nye sprog?

Igennem historien er nye sprog jævnligt kommet til i forbindelse med, at nye lande og kulturer er opstået og som følge af de miljøer, som mennesker har levet i og har været påvirket af. Det estimeres, at der tales op mod 7.000 sprog på verdensplan, og at der ud af disse sprog kun findes cirka 200 sprog, herunder dansk, der har over 1 million brugere. Alle verdens resterende sprog, cirka 90%, tales derimod af under 100.000 personer.

Moderne teknologi har dog medført, at verden er blevet mere økonomisk og kulturelt forbundet, hvilket er en trussel mod mange af verdens mindre sprog, i takt med at mere dominerende sprog opnår større udbredelse. Politik spiller også en rolle i denne proces, da det blandt andet er på politisk niveau, at sprogets retningslinjer skabes, og sproget standardiseres på nationalt niveau.

Globaliseringen og den dertilhørende eksponering i forhold til andre kulturer betyder, at mange af de faktorer, der er medvirkende til den naturlige skabelse af nye sprog, eksempelvis kulturel isolation, i vid udstrækning ikke eksisterer længere. Af denne årsag skabes der, så vidt det kan dokumenteres, ikke længere nye sprog naturligt, selvom ukendte sprog stadig opdages.

Konstruerede sprog på verdenskortet

Der har dog været adskillige forsøg på bevidst at skabe nye, såkaldt konstruerede, sprog. J.R.R. Tolkien skabte eksempelvis i perioden 1910-1973 over 20 forskellige sprog, blandt andet i forbindelse med ‘Ringenes Herre’-universet, der hver har deres unikke grammatik og syntaks, og Paul Frommer, en professor i lingvistik, skabte i perioden 2005-2009 ‘Na’vi’-sproget i forbindelse med filmen ‘Avatar’.

Udover sprog skabt med afsæt i kunst, er en række sprog blevet udviklet med den hensigt at forbedre kommunikationen mellem mennesker og binde dem sammen på tværs af kulturer. To af de mest nævneværdige eksempler på denne hensigt er muligvis Esperanto og Ithkuil.

Ithkuil blev skabt af John Quijada i 2004 med afsæt i præmissen om, at naturligt skabte sprog har en alt for vag og flertydig betydning, hvilket begrænser effektiviteten af kommunikation med naturlige sprog. Med skabelsen af Ithkuil skabte Quijada et sprog, hvis mål er den størst mulige grad af logik, effektivitet og præcision i formuleringen af tanker i forbindelse med brugen af talesprog. Ithkuil har i vid udstrækning opnået sit mål, men på verdensplan er der endnu ingen, som taler sproget flydende – end ikke Quijada selv.

Esperanto blev skabt af L.L. Zamenhof i 1887 ud fra ønsket om at lave et sprog, der ville være let at lære, politisk neutralt, og som ville kunne bidrage til en fælles forståelse og fred mellem personer fra forskellige lande og kulturer. Zamenhof er til en vis grad lykkes med sin mission, da Esperanto er verdens mest udbredte, konstruerede sprog, og tales af et sted mellem 100.000 og 2.000.000 mennesker på verdensplan. Herudover taler mere end 1.000 mennesker sproget som modersmål og sproget blev det 64. sprog, der blev inkluderet i Google Translate.

Sproget har opnået relativ stor udbredelse på verdensplan og tales i over 120 forskellige lande, hvoraf størstedelen af disse findes i Europa, Asien og Sydamerika. Esperantos mål om at forbinde mennesker på tværs af kulturer og lande skabte panik i mange totalitære stater under 2. verdenskrig blandt andet, og i særdeleshed i Nazityskland. I sin selvbiografi, Mein Kampf, kommenterede Hitler eksempelvis, at Esperanto ville kunne benyttes af jøder til at udøve kontrol over verden, fordi Zamenhof, sprogets skaber, var jøde.

Verdens nyeste sprog

Verdens nyeste, naturligt skabte, talte sprog er Light Warlpiri, der blevet opdaget i Tanami-ørkenen i det nordlige Australien i 2013. Sproget er en kombination af engelsk, kriol (en dialekt baseret på engelsk) og warlpiri, og det anslås, at sproget blev skabt i 70’erne og 80’erne, da medlemmer af Warlpiri-stammen begyndte at arbejde på kvægfarme i området og i den forbindelse blev eksponeret for engelsk. Da de efterfølgende kom hjem, begyndte de at variere mellem warlpiri og engelsk, når de talte sammen indbyrdes.

Denne variation blev permanent, fordi warlpiri-folket først brugte sproget som en slags babysprog, der blev talt til spædbørn. Fordi så mange forældre kontinuerligt talte samme variation af sproget til deres børn, begyndte børnene herefter at internalisere sproget. Efterfølgende spillede børns naturlige tendens til at imitere hinanden en rolle i at udbrede sproget, da børnene gennem samvær med hinanden influerede hinandens sprog.

Blandede sprog er ekstremt sjældne, og sprog såsom light warlpiri, der låner verbernes syntaks fra ét sprog og navneord fra et andet, er en endnu større sjældenhed. Light warlpiris ældste brugere er tilmed kun 35 år gamle, hvilket understreger, hvor ungt sproget er.

Warlpiri-folket har bevist, at nye sprog stadig kan opstå under de rette forudsætninger, men i en verden, som i stigende grad bliver forbundet gennem globalisering, er forudsætningerne for skabelsen af nye sprog mere end svære.