Oversættelse af buiness-engelsk og mange andre forretningssprog

whole world map.jpg

De mest dominerende sprog i forretningsverdenen

Vores verden bliver mere og mere sammenkoblet. Den teknologiske udvikling medfører, at nationer bliver mere globaliserede og dermed også mere afhængige af hinanden. Derfor er det essentielt for virksomheder at kunne lære at arbejde og kommunikere med mennesker fra forskellige lande.

Forretningsverdenen bliver påvirket af mange forskellige faktorer, som hver har indflydelse på den måde, vi arbejder og kommunikerer på. Evnen til at kunne skabe relationer med leverandører, partnere og kunder fra andre lande vil hjælpe virksomheder til at nå deres fulde potentiale og dermed bane vejen til nye markeder, som før var uopnåelige. For at disse relationer kan blive opbygget, er det essentielt, at parterne kan kommunikere sammen uden misforståelser. Af den grund kan det være en fordel at anvende et professionelt oversættelsesbureau til at håndtere tekster, som skal oversættes. På den måde er virksomheder garanteret, at deres tekster fremstår professionelle og er tro mod den originale tekst og sammenhæng.  

Nedenfor kan du få et overblik over de mest dominerende sprog i forretningsverdenen. Fokus i denne liste er ikke på de mest udbredte sprog, men i stedet hvilke sprog, der har en særlig effekt på forretningsverdenen globalt set og fra et dansk synspunkt.  

France.jpg

Fransk - 74 millioner indfødte sprogbrugere

Stræber man efter succes i forretningsverdenen, så er fransk et meget vigtig sprog at kunne forholde sig til. Mange mennesker er ikke klar over, at fransk er betragtet som et internationalt lingua franca, hvilket vil sige, at fransk er et alment sprog, som man kan benyttes mange forskellige steder i verden.

Der findes stadig mange virksomheder rundt omkring i verden, som foretrækker at gøre forretning på fransk. Mange afrikanske lande og middelhavslande, der førhen var franske kolonier, foretrækker blandt andet at kommunikere på fransk. Dermed er fransk et yderst udbredt sprog, som tales af ca. 335 millioner verden over.

Læs mere om fransk oversættelse

Japan.jpg

Japansk - 127 millioner indfødte sprogbrugere

På trods af at japansk ikke er ligeså udbredt, som mange af de andre sprog på denne liste, har Japan en så stor indflydelse på forretningsverdenen og teknologibranchen, at sproget ikke bør overses. Japans indflydelse på forretningsverdenen er stor, hvilket underbygges med det faktum, at den japanske økonomi er verdens tredje største. 

I forhold til måden at drive forretning på i Danmark, så er der store forskelle, når man sammenligner med den japanske forretningskultur. Arbejdskulturen i Japan er særdeles anderledes i forhold til i Danmark. I Japan arbejder man, i modsætning til Danmark, i et meget hierarkisk arbejdsmiljø, hvor danske virksomheder i langt højere grad har en flad struktur. 

Hvis man som dansk virksomhed skal gøre forretning med en japansk partner, så skal man have særligt fokus på måden, man kommunikerer på, og hvordan de nødvendige tekster bliver oversat, så der tages hensyn til den japanske kultur.

Læs mere om japansk oversættelse

Arabic.jpg

Arabisk - 223 millioner indfødte sprogbrugere

Dette særdeles udbredte sprog er det officielle sprog for 27 forskellige lande. Mellemøsten har vist sig at være yderst lovende for forretninger for fremtiden.

I nyere tid er der set stigende popularitet i internetforbruget i Mellemøsten, hvilket har gjort det nemmere at gøre forretning derfra. Mange forretningseksperter er enige i, at Mellemøsten har et enormt potentiale, men de gør det også klart, at der skal anvendes skræddersyede marketingsstrategier, hvis man skal have succes i den del af verden.

Selvom flere arabiske lande efterspørger vestlige varer, så skal de vestlige virksomheder være opmærksomme på den arabiske kultur. Det er for eksempel ofte nødvendigt, at virksomheder får oversat deres budskaber og produkter til arabisk, da engelsk ikke er særligt udbredt i Mellemøsten.

Læs mere om arabisk oversættelse

Russia.jpg

Russisk - 74 millioner indfødte sprogbrugere

Der er mage rige mennesker i Rusland, som er sultne efter nye lande at føre forretning i. Der er gode muligheder til rådighed for virksomheder, der ønsker at udvide til denne del af verden.

Men mange russiske forretningsmænd er ikke særlig gode til engelsk, og der er samtidig også mange, der slet ikke snakker sproget. Da de ikke snakker ordentligt engelsk, vælger de fleste kun at gøre forretning med folk, der snakker russisk.

Brugen af oversættelser er et rigtig godt værktøj, som udenlandske virksomheder kan benytte, hvis man stræber efter at trænge ind på det russiske marked. Russisk er et af verdens sværeste sprog at mestre, hvorfor det er vigtigt, at man kun benytter professionelle oversættere, når man skal kommunikere med en potentiel russisk partner. Ydermere så anbefales det at anvende oversættere, der har russisk som modersmål. Dette vil garantere, at dit budskab også er kulturelt korrekt formuleret.

Læs mere om russisk oversættelse

 
Spain.jpg

Spansk - 406 millioner indfødte sprogbrugere

Udover Spanien er der omkring 20 lande, der har spansk som officielt sprog. Derudover er spansk det næstmest talte sprog i USA, hvor indvandringen af spansktalende fra Mellem- og Sydamerika fortsat er stigende.

Endvidere er mange spansktalende lande potentielle nye markeder for virksomheder, eftersom mange af disse lande ser en særdeles positiv stigning i levestandarden. Blandt andet er Mexico et af de gode lande at overveje at investere i, hvis man som virksomhed gerne vil starte op i nye lande. Det mexicanske marked er nemlig et frit marked i trillion-klassen.

Selvom spansk er et af verdens mest udbredte sprog, så skal man være opmærksom på, at måden, man udtaler spanske gloser på, kan variere fra land til land. Derudover har kulturen også en væsentlig indflydelse på kommunikationen. Dermed kan der være forskel på måden, man kommunikerer på i Spanien i forhold til måden, man kommunikerer på i Columbia.

Derfor er det vigtigt, hvis man som virksomhed ønsker at træde ind på spanske markeder, at man skræddersyr sine marketingsstrategier til de enkelte lande. Til at gøre dette kan det være en fordel at benytte sig af professionelle oversættere, som har den kulturelle baggrund fra de lande, som man vil træde ind i. Disse oversættere kan nemlig oversætte tekster, som produktbeskrivelser og reklameplakater, så der ikke fremstår kulturelle misforståelser.

Læs mere om spansk oversættelse 

Portugal.jpg

Portugisisk - 202 millioner indfødte sprogbrugere

På mange måder minder portugisisk meget om spansk, men er bare en smule mindre populært. Udover i Portugal er portugisisk det officielle sprog i Brasilien, som har en befolkning på over 200 millioner mennesker. Denne enorme befolkning er i hastig udvikling, hvilket giver forretningsmuligheder.

Brasilien er også et utroligt ungt land, hvor hele 62% af befolkningen er 29 år eller derunder. Endvidere er den brasilianske økonomi i vækst, og Brasilien har i dag den syvende største økonomi i verden. Det engelske niveau er meget varierende i Brasilien, så hvis en virksomhed gerne vil drive forretning i dette land, skal man kunne kommunikere på portugisisk. Udover at der tales portugisisk i Portugal og Brasilien, tales portugisisk også i Angola, Cape Verde, Mozambique, São Tomé og Principe, Guinea-Bissau, Timor-Leste og Macao.

Læs mere om portugisisk oversættelse

China.jpg

Kinesisk - 935 millioner indfødte sprogbrugere

Mandarin kinesisk er verdens mest udbredte sprog, og i Kina taler næsten en milliard indfødte sprogbrugere mandarin kinesisk. Nogle af de vigtigste og mest indflydelsesrige kinesiske fællesmarkeder er i Indonesien, Thailand, Singapore, Malaysia, Brunei, Filippinerne og Mongoliet.

Mandarin kinesisk tales i halvdelen af disse lande, og af den grund er det en kæmpe fordel, hvis man formår at kommunikere på kinesisk på et professionelt niveau. Hvis en virksomhed er i stand til at kommunikere på højt plan med kinesisktalende lande, er der store muligheder for at komme ind på disse lukrative markeder, som har kæmpe potentiale.

Endvidere er langvarigt samarbejde mellem virksomheder i Kina meget traditionelt, hvilket betyder, at man med korrekt kommunikation kan opbygge et samarbejde, som vil give forretning mange år frem.

Læs mere om kinesisk oversættelse

USA.jpg

Engelsk - 365 millioner indfødte sprogbrugere

Engelsk fortsætter med at være det mest fremherskende sprog i store dele af forretningsverden, heriblandt USA, Australien, Storbritannien og Indien. Derudover er der over 300 millioner, der har engelsk som andetsprog, hvor 100 millioner af disse foretrækker at tale engelsk.

Når man gør forretning i et andet land, som taler et andet sprog, vil der for det meste være nogle, der har engelsk som sit andetsprog. Fordi engelsk er så udbredt, er det heller ikke ualmindeligt, at personer fra vidt forskellige lande vil bruge engelsk til at kommunikere på.

Da engelsk er så udbredt, er det tit forventet i forretningsverdenen, at ens engelske sprogniveau ligger på et højt professionelt niveau. Af den grund kan det være en fordel at benytte et professionelt oversættelsesbureau til at håndtere sine tekster, som skal oversættes til engelsk. På den måde er man sikret, at kvaliteten af oversættelsen er på det højeste niveau.

Læs mere om engelsk oversættelse

tysk.jpg

Tysk - 89 millioner indfødte sprogbrugere

Tysk er et vestgermansk sprog og også et af verdens mest talte. Udover at tysk tales af mere end 89 millioner indfødte sprogbrugere, er der yderligere 80 millioner, der har tysk som fremmedsprog. Derudover er tysk det mest talte modersmål i Europa og betegnes som et verdenssprog. Ydermere så undervises der i tysk på mange skoler og universiteter i store dele af verden.

Udover Tyskland tales der også tysk i Østrig, Belgien, Luxembourg, Liechtenstein, Schweiz og Italien. Det tyske sprog er udbredt, dels på grund af Tysklands størrelse og geografiske placering centralt i Europa, og dels på grund af Tysklands økonomi, der er den største i EU og den fjerdestørste i verden.

Tyskland er også Danmarks største handelspartner, hvor landet i 2012 stod for 15,2% af den danske eksport og 20,5% af importen. Den danske økonomi er derfor afhængig af det gode samarbejde med tyskerne.

Selvom tysk også er delvist udbredt i Danmark, er det skriftlige niveau ikke særligt højt blandt mange danskere. Af den grund bør man anvende professionelle oversættere til at håndtere ens tyske tekster, som skal oversættes.

Læs mere om tysk oversættelse

svensk.jpg

Svensk - 8,3 millioner indfødte sprogbrugere

Svensk er et østnordisk sprog, som tales af omkring 9,5 millioner mennesker, hvilket både er som modersmål og fremmedsprog. Udover Sverige taler man også svensk visse steder i det nordlige Finland. Derudover er Sverige det største land i Skandinavien med et areal på omkring 449.500 km2. 

Sverige har været en af Danmarks største handelspartnere i mange år, dels fordi Danmark har Sverige som naboland, og dels fordi de to lande kulturelt set ligner hinanden på mange punkter. Selvom landene er meget ens, er der også mange forskelligheder, som man skal være opmærksom på, hvis man har et foretagende i Sverige.

Af den grund er det en god ide at henvende sig til et professionelt oversættelsesbureau, hvis man skal have tekster oversat til eller fra svensk. På den måde er man sikret, at ens tekster bliver håndteret af professionelle oversættere, som kender til Sveriges specifikke love og regler.

Læs mere om svensk oversættelse.

Norsk.jpg

Norsk - 5 millioner indfødte sprogbrugere

Norsk er et vestnordisk sprog fra den nordgermanske gren af den germanske sprogfamilie. Derudover er norsk, ligesom dansk og svensk, stærkt påvirket af nedertysk. Norsk har to officielle skriftsprog: bokmål og nynorsk. Nynorsk er baseret på norske dialekter, primært fra Vestlandet, og bokmål har sin oprindelse fra dansk skriftsprog. Omkring 87% af den norske befolkning skriver bokmål. 

Norsk som talesprog kendetegnes især ved, at der er store dialektforskelle og stærke, livskraftige dialekter, som er forekommet grundet store geografiske afstande imellem befolkningsgrupper i Norge. Derudover har Norges barske landskab også været en afgørende faktor for, at befolkningsgrupper ikke har kunne kommunikere med hinanden før i tiden.

Hvis man som virksomhed skal have oversat tekster til eller fra norsk, så er det en god ide at benytte professionelle oversættere, der har norsk som modersmål. På den måde er man garanteret, at oversættelserne er korrekt oversat, og at der er taget særligt hensyn til den norske kultur.

Læs mere om norsk oversættelse

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.