Apostille oversættelse – Hos LingoBob tilbyder vi apostilleret stempel på din oversættelse

Hurtig levering

Hurtig oversættelse og ekspedition inden for den aftalte deadline!

Oversættelse af allerhøjeste kvalitet

Alle vores oversættere er specialister inden for ét eller flere emner og oversætter kun til deres modersmål.

10 dages fuld tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service. Vi ved nemlig godt, at tilfredse kunder kommer igen.

LingoBob og LingoBørge

Hvad er en apostilleret oversættelse?

Skal du have oversat et officielt dokument, og skal du bruge dette i udlandet? Så skal du benytte dig af apostilleret oversættelse. Denne form for oversættelse kan eksempelvis gøre sig gældende ved oversættelse af dåbsattester, vielsesattester, straffeattester, fuldmagter, eksportdokumenter og meget andet.

Ved apostilleret oversættelse er det en statsautoriseret translatør, som oversætter dit dokument. Udenrigsministeriet skal så ydermere godkende translatørens stempel og underskrift via en apostillepåtegning. Herved bekræftes det, at translatøren er statsautoriseret – både som tolk og som translatør. Udenrigsministeriet bekræfter udelukkende underskriftens gyldighed og ikke nøjagtigheden af dokumentets indhold. Denne del er alene translatørens ansvar.

Måske har du hørt om apostilleret oversættelse før under betegnelsen “legaliseret oversættelse”. Her er der blot tale om to betegnelser for den samme udførelse. Læs gerne vores artikel: Forstå begreberne: Oversættelse af personfølsomme data.


 

Hvor er en apostilleret oversættelse gyldig?

En apostilleret oversættelse er gyldig i de omtrent 100 lande, som har meldt sig ind i Apostillekonventionen. Når et land melder sig ind i Apostillekonventionen, forpligter de sig til, at borgere og virksomheder nemt kan føre offentlige dokumenter på tværs af landegrænser. Så længe et apostilleret dokument bruges i et land, der, ligesom Danmark, er medlem af Apostillekonventionen, behøves der ingen yderligere legaliseringer af respektive myndigheder.

Skal du derimod bruge dit officielle dokument i et land, som ikke er medlem af Apostillekonventionen, så kræves en yderligere legalisering fra det pågældende lands ambassade i København. Specifikke dokumenter udstedt og udskrevet af privatpersoner eller private virksomheder kræver ligeledes en yderligere legalisering, selvom landet indgår i Apostillekonventionen. Herunder tæller blandt andet fuldmagter og kontrakter.

Apostillering i praksis

Hver apostilleret oversættelse er forsynet med et unikt nummer og indeholder samtidig relevant information om den myndighed, som underskriveren af dokumentet tilhører. Samtidig arkiveres de enkelte oplysninger. Dette betyder, at Udenrigsministeriets legalisering kan bekræfte eksistensen af de enkelte apostilleringer over for udenlandske modtagere af dokumenter med dansk Apostille.

Er man modtager af en udenlandsk Apostille, kan man ligeledes rette kontakt mod det pågældende lands centrale apostillemyndighed og herved få bekræftet Apostillen. Stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes så vidt muligt på dokumentet. Det er endvidere muligt at printe Apostillen på et nyt ark, en såkaldt allonge, hvorefter Apostillen påsættes dokumentet med en oblat.


 

Bemærk: Da Udenrigsministeriet er Danmarks centrale apostillemyndighed, betyder det, at offentlige danske dokumenter til brug i udlandet udelukkende kan legaliseres af Udenrigsministeriet. Danske repræsentationer i udlandet kan således ikke påtegne dokumenter en Apostille.


 

Hvem kan modtage en Apostille?

Alle personer og virksomheder med behov for at benytte offentlige, danske dokumenter i udlandet kan modtage en apostillepåtegning på deres dokumenter. Dog gælder der særlige regler for dokumenter, som er udstedt og underskrevet af privatpersoner eller private firmaer.

Er dokumentet underskrevet af en privatperson, kræves det, at personens underskrift legaliseres af en notar, inden det kan legaliseres af Udenrigsministeriet. En notar er en person, som kan bekræfte underskrifter på offentlige dokumenter. Ligeledes skal et dokument underskrevet af en virksomhed legaliseres af en notar, Dansk Erhverv eller Dansk Industri, inden det kan legaliseres af Udenrigsministeriet. Dette kan eksempelvis gøre sig gældende ved eksportdokumenter.


 

Særlige regler for translatører

Den tidligere beskikkelsesordning, som medførte, at kun beskikkede translatører kunne udføre en apostilleret oversættelse, blev afskaffet den 1. januar 2016. Alle tidligere beskikkede translatører står nu skrevet i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase. Dog gælder forskellige regelsæt, alt efter om translatøren er optaget i denne database eller ej.

Står translatøren optaget i databasen, kan vedkommende få tilført dokumentet et apostillestempel direkte gennem Udenrigsministeriet. Hvis translatøren derimod ikke er en del af legaliseringsdatabasen, så skal dit dokument forbi en notar eller Dansk Erhverv, før det kan tilføres apostillestempel hos Udenrigsministeriet.

Derudover skal man være opmærksom på, at der også gælder forskellige procedurer, afhængigt af om dokumentet skal sendes til et medlemsland af Apostillekonventionen. Hvis ikke det pågældende land har tilsluttet sig denne konvention, skal dokumentet legaliseres yderligere hos modtagerlandets ambassade i Danmark.

Det varierer mellem de forskellige lande, om der kræves legalisering af både originaldokumentet på dansk samt oversættelsen. Udenrigsministeriet opkræver gebyr for hver enkelt legalisering, hvorfor det anbefales, at man forhører sig på det pågældende lands ambassade, om hvorvidt det kan lade sig gøre at nøjes med udelukkende at få legaliseret oversættelsen, eller om originaldokumentet på dansk ligeledes skal legaliseres.

Læs mere om autoriseret oversættelse.


 

Hvad er forskellen på en verificering og en apostillering?

En verificering adskiller sig fra en apostillering i kraft af, at en verificering udelukkende bekræfter, hvorvidt det pågældende dokument er en tro kopi eller ej. Ved verificeringsprocessen skal Udenrigsministeriet se det originale dokument, før et såkaldt True Copy-stempel samt en underskrift kan sættes på kopien, og kopien hermed kan verificeres. Som ved apostillering gælder det, at en verificering ikke har noget at gøre med dokumentets indhold.

Læs mere om dokumentoversættelse.


 

Danmarks tiltrædelse af Apostillekonventionen

Den 1. januar 2007 tiltrådte Danmark Apostillekonventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961), hvilket har betydet, at processen vedrørende legalisering af offentlige dokumenter til brug i udlandet er blevet langt lettere for både privatpersoner og virksomheder. Inden Danmarks tiltrædelse i Apostillekonventionen d. 1. januar 2007 omfattede legaliseringen af et dokument typisk 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder.

I dag er det i størstedelen af tilfældene muligt at nøjes med en enkelt legalisering i form af apostillestemplet, der påtegnes i Udenrigsministeriet. For translatører og andre, der kan have behov for at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet, har denne regelændring medført, at legaliseringsprocessen er blevet langt enklere, mere overskuelig og væsentligt hurtigere.

Gebyrer og formaliteter for apostilleret oversættelse

Jf. Udenrigsministeriets definition har legaliseringer karakter af sagsbehandling, hvorfor der opkræves et gebyr på 195 kr. pr. legalisering. Visse dokumenter må højst være 3 måneder gamle, hvis de skal være berettiget til legalisering. Dette gør sig gældende for kirkelige attester samt navne- og straffeattester. Det samme gælder for folkeregisterudskrifter såsom bopælsattester og underskrifter fra personregister. Bemærk, at dødsattester er undtaget.

Borgerlige vielsesattester må gerne være mere end 3 måneder gamle på det tidspunkt, hvor et Apostillestempel tilføres. Ægteskabsattester må højst være 4 måneder gamle. Nye fødsels-, navne- og dåbsattester samt kirkelige vielsesattester kan fås på det nærmeste kirkekontor. Ægteskabs- samt bopælsattester og udskrifter fra personregister kan fås hos kommunen. De fleste attester er ligeledes tilgængelige på engelsk.


 

Kontakt

Hos LingoBob beskæftiger vi os ofte med udførelse af apostilleret oversættelse. Vi kender derfor til alle regler herom, og du kan trygt overlade arbejdet til os. Vi er i stand til at udfører apostilleret oversættelse på mere end 70 forskellige sprog. Se gerne vores liste over, hvilke sprog vi oversætter til. Hos LingoBob har vi desuden prisgaranti. Det vil sige, at hvis du finder en bedre pris på samme produkt hos et andet oversættelsesbureau, så matcher vi altid prisen. Har du spørgsmål til en opgave eller til oversættelser generelt, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på telefon +45 42 67 02 52 eller mail: info@lingobob.dk

Info-icon

LingoBob vandt i 2021 Børsens prestigefyldte Gazelle-pris.  

Info-icon

Vi tilbyder både tilfredsheds- og prisgaranti, for vi insisterer på at være både bedst og billigst. 

Info-icon

Vi har – til stor frustration for vores SEO-bureau – ingen cookies. Det betyder, at vi ikke ved alt om dig og dit besøg, men det lever vi med, for det er vigtigere for os, at du føler dig tryg og får en god oplevelse. 

Bestil tilbud

Ring til os på +45 42 67 02 52 eller skriv på info@lingobob.dk

Bliv ringet op

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.
Bestil tilbud på oversættelse nu 👉