Derfor er engelsk oversættelse ikke altid nok

Oprettet 02-03-2018 af Kira Dalhus

Af og til er du nødt til at oversætte dit materiale til flere sprog

Uanset om du blot skal have lavet en hurtig oversættelse, en teknisk oversættelse eller om du har brug for noget helt tredje, så vil det ikke altid være fyldestgørende nok for modtagerne, at oversættelsen kun er udarbejdet på engelsk. Det er meget alment set, at internationale sider, som eksempelvis webshops, kun er oversat til få udvalgte sprog. Ofte benyttes engelsk oversættelse, som formentlig tænkes at skulle dække behovet hos øvrige markeder.

Selvom engelsk er et udbredt sprog på verdensplan, så er det dog langt fra alle, som mestrer det engelske sprog (både skriftligt og mundtligt). Til trods for at engelsk er det tredje mest talte sprog, så er der stadig utrolig mange mennesker, der ikke forstår sig på sproget. Faktisk er der mange lande, hvor procentdelen af de som ikke kan engelsk er overraskende høj.

Bør du oversætte til flere sprog?

Afhængig af hvilken type oversættelse, du skal have foretaget, samt hvor i verden oversættelsen skal bruges, kan det være nødvendigt at få dit materiale oversat til flere sprog. Skal du eksempelvis have foretaget en juridisk oversættelse, vil det sjældent være godt nok at få materialet oversat til et generisk sprog. Der skal du i stedet sørge for, at materialet oversættes til det eksakte modersmål, der er i det land, hvor materialet skal bruges.

Selv hvis der ikke er tale om en juridisk oversættelse, men om materiale af mere uformel kaliber, vil du stadig skulle tage hensyn til, hvor i verden dit materiale skal bruges. Skal du eksempelvis bruge en oversættelse af materiale henvendt til den kinesiske befolkning, vil det være et skidt træk at få foretaget oversættelsen på engelsk. I Kina taler under 1% af befolkningen engelsk. Flere og flere unge er dog begyndt at lære engelsk. Skal du derimod bruge dit materiale i Norden, vil engelsk i langt de fleste tilfælde være fyldestgørende nok.

Brugen af det engelske sprog

I de nordiske lande mestrer vi de engelske gloser. Hvor der i Danmark og Sverige er 86% som taler flydende engelsk, så gælder dette hele 90% af nordmændene. Bevæger vi os lidt mere sydpå, begynder det engelske sprog at give nogle af befolkningsgrupperne problemer. Særligt spanierne har ikke imponerende kundskaber i engelsk. Her taler kun 22% af befolkningen engelsk. Både Frankrig og Italien halter også betydeligt bagefter, hvor den engelsktalende befolkningsdel udgør henholdsvis 39% og 34%.

Med undtagelse af England, USA og Australien bliver andelen af engelsktalende i et givent land mere og mere snæver, desto længere væk fra Europa vi kommer. Hos LingoBob understøtter vi oversættelser til mere end 70 forskellige sprog. Så uanset hvilken type oversættelse du skal have foretaget, kan vi formentlig hjælpe dig.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.