Skab vækst i 2018 - eksport og markedsføring

Oprettet 12-12-2017 af LingoBob

puzzle-ball

Danmark er et fremragende eksportland, faktisk eksporterer vi mere end vi importerer, hvilket skaber vækst og overskud og lægger samtidigt en god basis for yderligere at styrke os på eksportområdet. Dette gøres bl.a. ved at være synlig og tilgængelig i de lande som vi vælger at eksportere til.

Således er lokal tilstedeværelse én af de vigtigste faktorer, hvis man vil have succes på et udenlandsk marked. At oversætte sin forretning, materiale, website, koncept mm. er afgørende for at overvinde de logistiske komplikationer samt sprog- og kulturbarrierer som altid viser sig, når man eksporterer og kaster sig ud i et nyt og fremmed marked. At oversætte til lokalt sprog styrker markant forholdet mellem de udenlandske kunder og jeres forretning. Tendensen er klar, folk har til vane at handle mere med firmaer og mennesker, som taler deres eget sprog. Oversættelse til lokalt sprog øger omsætningen og skaber samtidigt international eksponering for jeres produkter og serviceydelser.

Oversættelse af produktinformation, pressemeddelelser samt markedsføring skal målrettes direkte efter sprog og kultur. Dette kaldes også ”lokalisering”, og bruges for effektivt at kunne engagere sig med den udenlandske målgruppe, således at de kommende kunder føler, at materialet henvender sig - og er produceret til dem i den rette kulturelle kontekst.

Oversættelse er en billig investering, i forhold til, at virksomheden straks får adgang til et globalt publikum samt det enorme markedspotentiale som man åbner op for. Hvis man succesfuldt vil lancere og markedsføre sit produkt i et internationalt marked, er det nødvendigt at lokalisere sit materiale så det tilpasser sig målgruppens sprog og kultur.

Derfor er det også altafgørende, at man vælger et oversættelsesbureau med specialviden inden for virksomhedens fagområde. LingoBob tilbyder selvfølgelig professionel modersmålsoversættelse og vores netværk vokser stadigt, hvilket gør os i stand til at oversætte til og fra mere end 70 sprog. Vores store netværk af højtuddannede translatører, gør os i stand til at varetage alle former for oversættelser. Vi har oversættere på alle sprog med stærkt fagspecifikt markedskendskab i stort set alle brancher.

Det er vigtigt ikke at ramme forbi sin udenlandske målgruppe, hvilket ofte sker, hvis produktet og markedsføringen ikke er lokaliseret til målgruppens behov. Man skal simpelthen kende de lokale måder at udtrykke sig på, kulturelle rutiner/forskelligheder, lokale markedsvilkår, tendenser osv. for succesfuldt at kunne navigere sig igennem det globale marked.

slava-bowman-1612061.jpg

LingoBob har solid erfaring med oversættelse af marketingmateriale til alverdens sprog. At oversætte sine marketingkampagner er et springbræt til nye og store markeder som man potentielt kan erobre, ved at oversætte sit materiale gennem et professionelt oversættelsesbureau der har kendskab til dit fagområde i både Danmark og udlandet.

Ethvert selskab som ønsker at gøre forretning i fremmede kulturer får brug for at markedsføre sig på et højt sprogligt niveau.

Internationale firmaer som markedsfører sig på lokalt sprog har uden sammenligning de bedste salgsresultater og succes i de pågældende lande. Det er altså altafgørende at man er lokalt til stede, i et sprog som modtagerne kan forstå og identificere sig med, hvis man vil have en chance på det globale marked.

Vi har herunder samlet de ti sprog, som i øjeblikket er de mest efterspurgte blandt de mange internationale virksomheder der ønsker succes i udlandet.

1. Engelsk

Engelsk er det foretrukne internationale forretningssprog, hvorfor de fleste nationer også tilbyder en lang række essentielle uddannelser på engelsk. Sproget tales som modersmål af 339 millioner mennesker fordelt over ca. 100 lande og en tredjedel af verdens befolkning forstår engelsk. Sproget er enormt udbredt og 27% af internettets brugere, foretrækker at kommunikere på engelsk. Engelsk er dermed internettets absolut mest populære sprog og dominerer også ved, at 53,6% af internettets samlede indhold er produceret på engelsk.

Engelsk er uden tvivl livsvigtigt for enhver virksomhed, som drømmer om succes i udlandet.

2. Spansk

Spansk tales af omkring 427 millioner mennesker spredt over 31 forskellige lande, hvilket gør sproget til det næst mest talte sprog verden over. Derudover ses spansk som et af verdens mest populære sprog og flere og flere mennesker lærer det som andetsprog. Spansksprogede websites fylder ca. 5% af internettets samlede online indhold.

At oversætte sit materiale til spansk åbner ikke kun døre i Spanien, men også i fremadstormende latinamerikanske lande som Mexico, Peru, Paraguay mm. Mexico har et af de mest åbne markeder i verden og har skabt sig et kæmpe bilateralt netværk af internationale handelsaftaler. Alene i USA findes der 36 millioner spansksprogede, tendensen er voksende og forventes fordoblet allerede i 2050. Spansk kan simpelthen ikke overses, hvis man ønsker at gøre forretning i USA og de vestlige lande i det hele taget.

Spansk findes i mange udgaver, eftersom sproget er så udbredt og derfor er blevet fortolket i mange forskellige kulturer med forskellige traditioner. Dette betyder, at det ikke er nok for en oversætter blot at kunne tale spansk. det er nødvendigt med et indgående kendskab til den specifikke kultur i de enkelte lande, for at kunne lave en kvalitetsoversættelse. Derfor benytter LingoBob sig udelukkende af indfødte modersmålsoversættere. Sådan sikrer vi vores kunder oversættelser af højeste kvalitet, som fremstår originale på alle vores sprog.

3. Kinesisk

Verdens mest udbredte sprog tales af 1,3 milliarder mennesker fordelt over 35 lande. Kinesisk fylder 2% af alt indhold på internettet og der er ca. 674 millioner aktive kinesisktalende brugere på de digitale tjenester.

USA og Kina er de største markeder indenfor e-handel og det anslås, ifølge Forbes, at Kina kan overhale USA allerede i 2018. Faktisk er Kinas økonomi vokset sig 7 gange større over de seneste 15 år og stadigt flere kinesiske virksomheder etablerer sig på det globale marked, hvilket også bidrager til spredelsen af Kinesisk som sprog.

Den kinesiske dominans i verdenshandlen gør landet til en mærkbar kilde af forretningsmuligheder. Ønsker man at gøre handel med Kina, er det absolut nødvendigt at oversætte sit materiale til kinesisk, eftersom engelsk er ukendt for en kæmpe del af befolkningen.

Mandarin, som er kinesernes verbale dialekt, er samtidigt internettets næstmest foretrukne sprog og hvis kinesernes udvikling fortsætter kan det meget vel overhale engelsk som internettets foretrukne sprog.

Mandarin er som sagt kinesernes verbale dialekt, men skal man oversætte kinesisk materiale, skelner man mellem simplificeret og traditionel kinesisk, som er de to officielle skriftsprog i Kina. Størstedelen af landet benytter sig af simplificeret kinesisk som deres foretrukne skriftsprog, men traditionel kinesisk har for nyligt gjort et comeback og er “på mode” igen.

Som modellen viser, er der altså forskel på både kinesiske dialekter og skriftsprog. Derfor skal man være varsom med, hvilken tolk man benytter til et eventuelt forretningsmøde. Ligeledes skal man altså også finde ud af, hvilket kinesisk skriftsprog man benytter sig af i sin oversættelse og marketingstrategi.

Hos LingoBob kender vi til labyrinten af de kinesiske sprog og kan altid rådgive dig til, hvad du skal vælge i specifikke sammenhænge.

4. Arabisk

Arabisk tales af ca. 300 millioner mennesker fordelt på 27 mellemøstlige og afrikanske lande. Mellemøsten repræsenterer en eksplosiv økonomi og har et voksende antal forbrugere med større og større økonomisk råderum. Flere regeringer i de arabiske lande ønsker øget vestlig turisme. Dette kulminerer b.la. i 2022 når VM i fodbold afholdes i ørkenstaten Qatar, som naturligvis forventes at tiltrække et hidtil uset antal turister i området.

Internettets arabiske brugerantal er også stigende og vestlige sprog er ikke et udbredt fænomen på disse breddegrader. Derfor er oversættelse af online materiale en absolut nødvendighed på markedet.

Selvfølgelig skal man være opmærksom på regional ustabilitet og stærke kulturelle og religiøse forskelle, hvorfor enhver oversættelse skal laves ekstremt omhyggeligt, da man skal tage højde for utrolig mange kulturelle, traditionelle og diplomatiske faktorer.

LingoBob anbefaler altid at man oversætter sine produkter og materiale i et simpelt og let tilgængeligt sprog for de arabiske modtagere. Forholdet mellem vesten og mellemøsten er unægteligt anspændt på en række områder og det sidste du som virksomhed har ønsker, er problemer af denne kaliber opstået grundet sløsede oversættelser der kan føre til uhensigtsmæssige misforståelser.

Arabisk anslås at fylde 0,8% af internettets indhold. Dette tal forventes at stige markant, eftersom det arabiske skriftsprog efterhånden bliver lettere at implementere digitalt.

5. Tysk 

Tysk er modersmål for ca. 100 millioner mennesker, men sproget tales af mere end 200 millioner mennesker i verden. Det er verdens fjerde største sprog på internettet og tales af nogle af verdens førende økonomiske lande som Tyskland, Schweiz, Belgien, Østrig Luxembourg og Lichtenstein.

Tyskland er EU’s økonomiske stormagt og landet er både historisk og nutidigt set en af de største bidragere til forskning og udvikling, hvilket gør tysk til et vigtigt videnskabeligt sprog i alt fra medicinske til humanistiske studier. Tyskland har ry for kvalitet, håndværk og intelligent design, hvilket gør at de har adskillige globale virksomheder, som dominerer i deres respektive brancher.

Det forventes endvidere at det tyske sprog vil vokse som konsekvens for Brexit.

6. Portugisisk

Ca. 230 millioner mennesker taler portugisisk som modersmål. Portugisernes fortid som kolonimagt gjorde, at sproget blev spredt vidt omkring i verden. Brasilien, Goa, Macao, Angola og Mozambique fortæller om, hvor vidt portugiserne formåede at sprede deres sprog i kulturer der ligger meget langt fra hinanden. Dog er der også store forskelle på f.eks. portugisisk fra Portugal og fra Brasilien. Udtalen på de to udgaver er vidt forskellig og man skal også passe på, da to ens ord kan have to meget forskellige betydninger. Ordet “rapariga” betyder pige i Portugal, hvor det i Brasilien betyder prostitueret. Dertil kan man kun forestille sig konsekvenserne af en ukvalificeret oversættelse.

Portugisisk er internettets femte største sprog med 154,5 millioner brugere. Rent forretningsmæssigt er Brasilien nok det mest interessante marked der med sine 200 millioner indbyggere har masser af potentiale for udenlandske virksomheder. Brasilien er sydamerikas økonomiske “powerhouse” og landet er indehaver af verdens rigeste reserve af naturlige ressourcer, hvilket også betyder, at de er et af verdens mest eksporterende lande af en lang række produkter.

Portugisisk er et sprog i fremstød og efterspørgslen på portugisisk er stigende på mange markeder. Ifølge UNESCO, er portugisisk det hurtigst voksende europæiske sprog og forventes at sprede sig som et internationalt sprog i både Sydafrika og Sydamerika. Sproget vinder ligeledes popularitet i de asiatiske lande, eftersom man i de egne har fremragende økonomiske og diplomatiske forhold til Portugal og de øvrige lusofone lande.

De portugisisktalende markeder er spændende, da det er voksende markeder placeret på 4 forskellige kontinenter og samtidigt kan det være konkurrencemæssigt “lettere” at vinde indpas her, end på de lidt større markeder.

7. Russisk

Rusland er med sine godt 155 millioner brugere verdens ottende mest talte sprog og er det andet største sprog i forhold til internet volumen. Ruslands position som supermagt og deres voksende økonomi gør dem til en særdeles stærk handelspartner. Rusland er ligesom Brasilien rig på naturlige ressourcer og er den største olieproducent i verden. Landet er kendt for deres stærke forretningskompetencer og hovedstaden Moskva er hjem for verdens højeste antal af milliardærer.

Rusland er ligeledes et populært sprog for videnskabeligt og teknisk litteratur, specielt indenfor fysik og ingeniørvidenskab. Rusland betegnes som et land med lave engelskkundskaber, hvilket betyder at oversættelse til russisk er et vigtigt skridt, hvis man ønsker at gøre forretning med landet.

8. Fransk

Fransk tales som modersmål af 75 millioner mennesker fordelt på flere kontinenter og er et glimrende sprog at gøre forretninger i. Fransk er populært, det anslås at omkring 220 millioner mennesker taler fransk som andetsprog i dag. i 2050 forventes dette tal at stige til 750 millioner, med mulighed for at overhale både mandarin og engelsk. På internettet findes der ca. 105 millioner brugere af sproget.

Det franske sprog forventes, ligesom tysk, at nyde godt af Brexit, da man kan forvente at EU nu begynder at benytte sig mere af fransk.

Derudover tales fransk i flere afrikanske lande, herunder tre af de fem hurtigst voksende afrikanske økonomier: Rwanda, Congo og Elfenbenskysten. Andre spændende fransksprogede lande nævner Algeriet, Marokko, Vietnam og Cambodia, hvor engelskkundskaberne er lave, og hvor oversættelse kunne være en god investering.

9. Japansk

Japan er verdens tredjestørste økonomi og er det sjettestørste sprog på internettet. Japansk tales af ca. 130 millioner mennesker og markedet tilbyder nærmest endeløse forretningsmuligheder, med særligt henblik på teknologi og videnskab.

Japanske varer er eftertragtede og landet har ry for intelligent forretningsføring og uovertruffen kvalitet i deres produktion. Japanske virksomheder hører til blandt de mest innovative og landet er verdens næststørste investor i forskning og udvikling ligesom de ligger højest i skalaen af højteknologiske samfund.

Japan er førende i robotindustrien og man forventer at landet vil have “ansat” 1 million robot-arbejdere inden for 15 år. Japans indtjening i robotindustrien forventes at ramme svimlende 70 milliarder dollars i 2025.

Der er 114 millioner internetbrugere i Japan, som med en e-handelsomsætning på omkring 80 milliarder dollars vidner om et af verdens mest avancerede og højteknologiske samfund.

10. Hindi

Hindi er verdens femtestørste sprog og talt som modersmål af ca. 260 millioner mennesker. Indien er verdens syvende største land, har verdens næststørste befolkning og er tilmed helt i top blandt verdens hurtigst voksende økonomier.

Indiens kæmpe antal af forbrugere samt kulturelle diversitet gør landet til et utroligt spændende marked for internationale virksomheder. Ca. 25% af Inderne forstår engelsk og tallet har ikke udsigt til at vokse synderligt i fremtiden. Indiens demografiske forhold gør landet til et spændende sted at tænke forretning og en investering i oversættelse af din virksomheds marketingmateriale vil være et nødvendigt skridt for, at få fat i de mange forbrugere.

Ovenstående liste giver et hurtigt overblik over verdens voksende markeder, hvor enhver virksomhed med sin marketingstrategi i orden, vil kunne åbne op for mange muligheder. Hvilket marked man skal vælge afhænger selvfølgelig af sit produkt, og en grundig markedsundersøgelse vil da også være nødvendig, ligesom forbrugerne af de potentielle nye markeder skal passe til produktet.

Bestil tilbud på oversættelse

Kvalitetsgaranti

Vi sikrer 100% tilfredshed ved at give dig 10 dages reklamationsret.

Læs mere

Gennemsigtige priser

Vores priser regnes altid ud fra en fast lav ordpris.

Læs mere

Hasteoversættelse

Skal det gå ekstra hurtigt tilbyder vi hastelevering.

Læs mere