Engelske relative pronominer - forbind dine sætninger korrekt

Oprettet 18-12-2017 af LingoBob

Det er helt almindeligt at lave fejl, når man i sine engelsktekster skal forbinde sætninger med relative pronominer. Relative pronominer bruges til at referere til et tidligere nævnt objekt eller subjekt og fungerer som bindeled mellem to sætninger, men det er vigtigt, at man vælger det rigtige pronomen, hvis sætningen skal give mening. Indlægget her handler altså om, hvornår man skal bruge de relative pronominer "who", "whose", "whom", "that", og "which". 

Vi har prøvet at gøre det enkelt her:

Whowhose og whom bliver brugt når vi refererer til personer.

which bruger vi til at referere til en ting eller en idé.

that er en slags joker og kan bruges til begge.

 

Who:

Who refererer til en person.

Eksempler på who:

"The person who attended my call was very helpful."

"Thomas Edison was the scientist who invented the light bulb."

"Who ate my sandwich?"

 

Whose:

Whose refererer til ejerskab og er den possessive form af who.

Eksempler på Whose:

"Whose seat is this?"

"This is John, whose wife works at the bakery."

"I found a wallet but I don’t know whose it is."

 

Whom:

Et af de sværeste relative pronominer at mestre er whomWhom bliver brugt som objekt til et verbum eller præposition. 

Eksempler på whom:

"To whom do you wish to speak?"

"Whom should I talk to about this problem?"

"I had an uncle in America, from whom I inherited some money."

 

Det kan være en udfordring at skelne imellem who og whom, men ved at følge dette trick bliver valget en del lettere:

Who kan udskiftes med he/she/it fordi det bruges som subjekt til et verbum.

Whom kan udskiftes med him/her/it fordi det bruges som objekt.

Udklip.JPG

Who eller Whom

Lad os kigge på sætningerne igen:

"The person who attended my call was very helpful."

(Who er her subjekt til verbet attended) du kan udskifte who med he (he attended)

Who vil derfor være det korrekte valg her.

 

"Thomas Edison was the scientist who invented the light bulb."

samme procedure, he invented...

Who ate my sandwich?

He ate…

Og…

Whom er altid objektet, hvis det skal bruges i en sætning. Husk, at nogle gange er det nødvendigt at ændre lidt i ordstillingen før det giver mening. 

"To whom do you wish to speak?"

(Whom er objekt til verbet speak) her kan du udskifte whom med him/her i sætningen således: "Do you wish to speak to him/her?

"Whom should I talk to about this problem?"

Samme procedure “should I talk to him about this problem?”

"You gave the gift to whom?"

Igen, whom objekt til verbet gave og kan byttes ud med him/her.

"Betty went with whom yesterday?"

Skift whom ud med him/her

 

Hvis “he” eller “she” passer ind i sætningen, er who det rigtige valg.

Hvis “him” eller “her” passer ind i sætningen, er whom det rigtige valg.

 

That eller Which

Korrekt brug af that/which kan også være forvirrende.

For at finde ud af, hvilken pronomen der er korrekt skal man lære at skelne mellem restriktive and ikke-restriktive elementer. 

  • et restriktivt element er et ord, frase eller ledsætning der begrænser meningen af den sætning, som det restriktive element modificerer. Du kan ikke udelade et restriktivt element i en sætning, uden at ændre helhedsbetydningen på sætningen. 
  • et ikke-restriktivt element er et ord, frase eller ledsætning der giver en ekstra overskydende information omkring starten af sætningen uden at ændre på sætningens helhedsbetydning. Et ikke-restriktivt element kan altså udelades fra en sætning, uden at sætningen ændrer mening. 

Lad os se nogle eksempler:

That er et restriktivt element. 

Se følgende sætning:

"Our room that has a painting on the wall is big".

Sætningen indikerer at vi har mange forskellige værelser, men dét værelse som har et maleri på væggen - er stort. Sætningen "that has a painting on the wall" er et restriktivt element, da det er afhængigt af subjektet. Du kan ikke fjerne det restriktive element, uden at ændre sætningens helhedsbetydning. Kort sagt, i sætningen forsøger vi at forklare noget om et specifikt værelse ud af mange forskellige værelser. Derfor har vi brug for et restriktivt element for at tydeliggøre lige præcis dét værelse, som vi gerne vil forklare noget om. 

Which er et ikke-restriktivt element

Lad os kigge på denne sætning:

"Our room, which has a painting on the wall, is big".

Sætningen her indikerer, at vi kun her ét værelse, og at det ene værelse er stort. Det ikke-restriktive element "which has a painting on the wall" giver udelukkende en ekstra undværlig information, som ikke ændrer på sætningens helhedsbetydning. Uden det ikke-restriktive element, vil sætningen stadig sende den samme besked: Our room is big. 

 

Nu skulle du gerne være i stand til at skelne mellem følgende sætninger:

"The man that paints the wall is hired by the bar" 

"The man, which paints the wall, is hired by the bar"

Bestil tilbud på oversættelse

Kvalitetsgaranti

Vi sikrer 100% tilfredshed ved at give dig 10 dages reklamationsret.

Læs mere

Gennemsigtige priser

Vores priser regnes altid ud fra en fast lav ordpris.

Læs mere

Hasteoversættelse

Skal det gå ekstra hurtigt tilbyder vi hastelevering.

Læs mere