Er alle sprog lige vigtige?

Oprettet 15-04-2016 af Jonas J. Larsen

I erhvervslivet

Set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, er der uden tvivl nogle sprog, der er flere incitamenter for at lære end andre. Vi kommer ikke udenom, at de mest benyttede sprog, rundt om i verden, kan åbne betydeligt flere døre i erhvervslivet.

For mange virksomheder i dag er det en kritisk succesfaktor, at man får skabt et internationalt netværk af blandt andet samarbejdspartnere og leverandører. Når nu det er tilfældet, er det naturligvis et plus, hvis man kan sproget. Derfor kan verdens mest udbredte sprog også betegnes som værende de forretningsorienterede sprog.

Et udsnit af de sprog, som man teoretisk set vil få mest ud af at lære i forretningssammenhæng, er mandarin, engelsk og spansk. Særdeles engelsk er et oplagt sprog, da det i store dele af verden, kommer ind med modermælken. Ydermere er det noget lettere at lære fra bunden, end for eksempel mandarin, da det danske og engelske alfabet minder om hinanden.

På verdensplan er der over 2,2 milliarder mennesker, som taler minimum et af de tre ovenstående sprog, hvilket berettiger, at man er godt stillet, hvis man er ferm med et af disse.

Set fra et menneskeligt synspunkt

Historisk set har der gennem tiden været mennesker, som har ofret deres liv, for at bibeholde rettighederne til at tale deres sprog. Det kom for eksempel til udtryk tilbage i 1952, hvor flere studenter i Dhaka blev skudt og dræbt af pakistansk politi. De studerende mistede livet, da de demonstrerede mod, at sproget urdu ville blive indført frem for bengalsk. Grundet denne episode har man indført mærkedagen international modermålsdag d. 21 februar.

Klik her for mere information om den Internationale Modermålsdag 

Langt de fleste kulturer og religioner gør en indsats for at holde traditioner ved lige. Det indebærer også de respektive sprog. Det sprog, man lærer fra fødslen, er ligeledes en del af kulturarven fra ens forgængere, hvilket også er en af grundene til, at flere folkefærd er beredte på at kæmpe for deres sprog.

Er det ligegyldigt, at sprog forsvinder?

Hver eneste måned er der op til flere sprog som uddør. Typisk forsvinder sprog, når forældrene ikke formår at videreformidle sproget til børnene. Det skyldes ofte, at et nyt sprog er blevet kutyme i lokalsamfundet, hvilket gør, at det tidligere talte sprog ikke har den store nytte.

Det er naturligt, at sprog med tiden forsvinder, det betyder dog ikke, at det er hensigtsmæssigt. For sammen med sproget forsvinder dele af kulturer, samt folkefærds identitet.

Der findes på nuværende tidspunkt over 7000 talte sprog i verden, hvoraf dansk ligger på en 89. plads over de 100 største sprog. Der er cirka 6 millioner som snakker sproget ud af en verdensbefolkning på 7,4 milliarder, man skulle således ikke tro, at dansk ville ligge så højt på listen. Det understreger bare, hvor mange små sprog der findes.

Så er alle sprog egentlig lige vigtige? Ja og nej. Som sagt kommer det helt an på, hvordan man tolker sproget. Der er helt klart nogle sprog, som er mere udbredte i verden end andre, hvilket åbner op for et større marked, set fra et erhvervsmæssigt aspekt. Betragter man derimod sproget som en kulturarv, har selv de mindste sprog høj relevans for de der taler det. Mennesker er gennem tiden gået i døden for at bevare deres respektive sprog.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.