Er alle sprog lige vigtige?

Oprettet 15-04-2016 af Jonas J. Larsen

I erhvervslivet

Set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, er der uden tvivl nogle sprog, som der er flere incitamenter for at lære end andre. Vi kommer ikke udenom, at de mest benyttede sprog, rundt om i verden, kan åbne betydeligt flere døre i erhvervslivet.

For mange virksomheder i dag, er det en kritisk succesfaktor, at man får skabt et internationalt netværk af blandt andet samarbejdspartnere og leverandører. Når nu det er tilfældet, er det naturligvis et plus, hvis man kan sproget. Derfor kan verdens mest udbredte sprog, også betegnes som værende de forretningsorienterede sprog.

Et udsnit af de sprog, som man teoretisk set, vil få mest ud af at lære i forretningssammenhæng, er mandarin, engelsk og spansk. Særdeles engelsk er et oplagt sprog, da det i store dele af verden, kommer ind med modermælken. Ydermere er det noget lettere, at lære fra bunden, end for eksempel mandarin, da det danske og engelske alfabet minder om hinanden.

På verdensplan er der over 2.2 milliarder mennesker, som taler minimum et af de tre ovenstående sprog, hvilket berettiger om at man er godt stillet, hvis man er ferm med et af disse.

Set fra et menneskeligt synspunkt

Historisk set har der gennem tiden været mennesker, som har ofret deres liv, for at bibeholde rettighederne til at tale deres sprog. Det kom for eksempel til udtryk tilbage i 1952, hvor flere studenter i Dhaka blev skudt og dræbt af pakistansk politi. De studerende mistede livet, da de demonstrerede mod sproget urdu ville blive indført frem for bengalsk. Grundet denne episode har man indførte mærkedagen international modermålsdag d. 21 februar.

Klik her for mere information om den Internationale Modermålsdag 

Langt de fleste kulturer og religioner, gør en indsats for at holde traditioner ved lige. Det indebærer også de respektive sprog. Det sprog man lærer fra fødslen er ligeledes en del af kulturarven fra sine forgængere, hvilket også er en af grundene til, at flere folkefærd er beredte på, at kæmpe for deres sprog.

Er det ligegyldigt at sprog forsvinder?

Hver eneste måned, er op til flere sprog som uddør. Typisk forsvinder sprog, når forældrene ikke formår at videreformidle sproget til børnene. Det skyldes ofte, at et nyt sprog er blevet kutyme i lokalsamfundet, hvilket gør at det tidligere talte sprog, ikke har den store nytte.

Det er naturligt, at sprog med tiden forsvinder, det betyder dog ikke at det er hensigtsmæssigt. For sammen med sproget forsvinder dele af kulturer, samt folkefærds identitet.

Der findes på nuværende tidspunkt over 7000 talte sprog i verden, hvoraf dansk ligger på en 89. plads over de 100 største sprog. Der er cirka 6 millioner som snakker sproget, ud af en verdensbefolkning på 7,4 milliarder, man skulle således ikke tro, at dansk ville ligge så højt på listen. Det understreger bare, hvor mange små sprog der findes.

Så er alle sprog egentlig lige vigtige? Ja og nej. Som sagt kommer det helt an på hvordan man tolker sproget. Der er helt klart nogle sprog, som er mere udbredte i verden end andre, hvilket åbner op for et større marked, set fra et erhvervsmæssigt aspekt. Betragter man derimod sproget som, en kulturarv, har selv de mindste sprog høj relevans for dem som taler det. Mennesker er gennem tiden gået i døden for, at bevare deres respektive sprog.

Bestil tilbud på oversættelse

Kvalitetsgaranti

Vi sikrer 100% tilfredshed ved at give dig 10 dages reklamationsret.

Læs mere

Gennemsigtige priser

Vores priser regnes altid ud fra en fast lav ordpris.

Læs mere

Hasteoversættelse

Skal det gå ekstra hurtigt tilbyder vi hastelevering.

Læs mere