Årets Sprogvogtere 2015: Virksomheder

Oprettet 24-06-2015 af Alan B. Andersen

Se her hvem der har vundet i kategorien "Bloggere". Hvis du hellere vil læse om prisen eller se vinderne i en af de andre kategorier så klik på et af de følgende links:

Call Me

Call me

www.callme.dk

“Call me” er et mobilselskab, som har lavet en kampagne ved navn “Tal ordentligt”. Denne kampagne har fokus på god kommunikation mellem os mennesker og at vi skal tale ordentlig til hinanden. De har eksempelvis udtalt at “vi lever af kommunikation og vi tror på, at god kommunikation er altafgørende for, at vi trives som mennesker”. Der er derfor ingen tvivl om, at de skal være på listen over danske sprogvogtere.

“Call me er et mobilselskab – og vi lever af og brænder for kommunikation. Med sproget kan vi bygge broer, åbne døre og nedbryde tabuer. Men brugt forkert kan ord og tone gøre mere skade end gavn. Gennem at værne om sproget kan vi værne om hinanden. Uanset om vi gør det på dansk, engelsk eller esperanto. For os handler det ikke om, hvilket sprog man taler, men hvordan man taler det. Og det er det, vi sætter fokus på, når vi siger ’Tal ordentligt – det koster ikke noget’.”

Berlingske

Berlingske

www.b.dk

Berlingske er den ældste avis i Danmark. Berlingske fungerer også som en avis på internettet, hvor de har deres egen hjemmeside. Her diskuterer og debatterer de omkring hele verden, samt om forandringen i det danske sprog på hhv deres blog, kronik, debat- og kultursektion. Berlingske er således en virksomhed, der lever af deres evne til at bruge sproget til at formidle nyhedsstrømmen og derfor er de en del af denne liste.

Lahme

Lahme

www.lahme.dk

Virksomheden “Lahme”, er et kommunikationsbureau, hvor de har kurser i tekstforfatning og har MiniMagasinet, hvor der skrives artikler om kommunikation. De går derfor højt op i at bruge en ordentlig kommunikation overfor deres kunder og at deres kunder gør det samme, overfor deres kunder. De rådgiver små og store virksomheder om strategisk PR og kommunikation. Lahme har et levende og legende sprog, der fænger og giver en lyst til at læse videre.

Kommunikationsforum

Kommunikationsforum

www.kommunikationsforum.dk

Hjemmesiden “Kommunikationsforum”, er et mediesite, som henvender sig til alle mennesker med interesse for kommunikation og sproget generelt. I forummet er der primært skribenter fra universiteter, medie- og kommunikationsvirksomheder. Forummet har både artikler, debatter og indlæg omkring sproget og kommunikationen.

Københavns Kommune

Københavns Kommune

www.kk.dk

Københavns Kommune falder lidt uden for kategori, da det jo ikke er en virksomhed, men vi har valgt at de skal deltage som “offentlig virksomhed”. Vi mener nemlig at Københavns Kommune fortjener anerkendelse for den cykelkampagne de har lavet i samarbejde med blandt andet Cyklistforbundet og Fucking Flink. Kampagnen “Skab god cykelkarma” handler om at få folk til at optræde med respekt for hinanden på cykelstierne, og der sker blandt andet gennem en god tone. Det mener vi er den bedste måde at bruge sproget på, og derfor er de med på listen.

Me Dialekt

Me Dialekt

www.me-dialekt.dk

Hjemmesiden “Me Dialekt” tager kampen op med alle de danske dialekter og rygter om dem. Michael Ejstrup, som har grundlagt denne hjemmeside, diskuterer om dialekten i det danske sprog virkelig er væk, eller om dialekten sandt nok lever. Hjemmesiden sætter fokus på at dialekterne i Danmark i høj grad stadig lever, og det skal man ikke være i tvivl om.

“Det er vigtigt at bruge dansk som både erhvervs-, forsknings- og dagligsprog. Ellers visner de dele, vi ikke bruger hver dag. Dansk er et sprog, som kan alt, bør bruges til alt og overalt.”

Modersmålsselskabet

Modermålsselskabet

www.modermaalselskabet.dk

Modermålselsskabet er et selsskab, hvis største mission er at bevare vores modersprog og samtidig sørge for at udvikle det danske sprog. Selskabet laver hvert år en årbog om det danske sprog, samt kårer en person, som bruger sit sprog klart, udtryksfuld og varieret. Denne pris hedder Modersmål-Prisen. Modermålsselsskabet hylder det danske sprog og vores modersmål.

“Vores sprog er det vigtigste element i vores demokrati”.

Kurt Strand

Kurt Strand

www.kurtstrand.dk

Kurt Strand er en journalist med over 30 års erfaring. Kurt Strand har undervist i journalistik, interview og fortælleteknik i over 20 år, og er desuden foredragsholder og ordstyrer ved større arrangementer Derudover kommenterer han jævnligt på Medieblokken og på Twitter, og så er han også formand for Sprogprisens dommerkomité. Kurt Strand er uden tvivl en mand, der har sproget tæt på sig, og som lever af det.

Retorikmagasinet

RetorikMagasinet

www.retorikmagasinet.dk

RetorikMagasinet er et videnskabeligt fagblad, som er interessant for alle, der går op i kommunikation. Retorik handler ikke blot om at informere og bevæge, men også om at overbevise. RetorikMagasinet har hver eneste dag en mission, nemlig at holde sig kritiske til sproget, og det der bliver gjort og sagt i det offentlige rum.

Syntaksis

Syntaksis

www.syntaksis.dk

Syntaksis er en virksomhed, som tilbyder teksthjælp og skrivekurser, for virksomheder, så de tekster, man skriver i virksomhedens navn, bliver tydelige og forståelige. Derudover har de også en side med forskellige artikler, som alle diskuterer det danske sprog og hvilke udfordringer, der ligger bag sproget. Syntaksis er helt klart en virksomhed, som går højt op i det danske sprog.

”Vores sprog er det, der skaber os og vores relationer. Og når vi bruger det godt, er vores  sprog med til sikre, at vi kan kommunikere problemfrit og få vores budskaber igennem.”

Tjeksproget

Tjeksproget.dk

www.tjeksproget.dk

Tjeksproget.dk er en virksomhed, der tilbyder korrektur, kurser, oversættelser, sproglig rådgivning og sprogpolitik. Tjeksproget.dk er nomineret for deres to tjenester: “Sprogtip”, der er en kort e-mail, hvor modtagerne får gode tips om korrekt sprogbrug, og “”Dagens Sprogtip”, som er en daglig tjeneste, hvor man modtager et kort sprogtip hver dag.

“Det danske sprog har det fint og klarer sig godt. Det er ikke truet, og vi behøver derfor ikke at værne om det. Men det er en god ide at være omhyggelig med sproget, som det er med så meget andet, og derfor kan vi lige så godt gøre os umage. Form understøtter jo indhold, og det, der er uklart skrevet, er ofte også uklart tænkt. Korrekt dansk er i dag ikke det samme, som det var for 30 år siden, og om en generation vil normerne være forskellige fra dem, der gælder nu. Heldigvis, for sproget flytter sig, ligesom vi gør. Når Tjeksproget.dk udsender Dagens Sprogtip og Månedens Sprogtip, er det derfor ikke for at opdrage eller formane, men for at underholde og vejlede dem, der synes, at sprog er sjovt, og som netop gerne vil gøre sig umage med det.”

Elkan

Elkan

www.elkan.dk

Hjemmesiden Elkan.dk er en privat virksomhed grundlagt af Mikael Elkan. Hjemmesiden er til for at udbrede viden om det danske sprog. På hjemmesiden diskuteres og debatteres det danske sprog på et højt plan, både i relation til tekstsprog, talesprog, “sprog show” og kommunikation.

“Sproget er vores adgang til en fælles verden. Det er grundlaget for, at vi kan være sammen som mennesker. At have det samme sprog er at tro på, at vi har den samme verden. At værne om og udforske sproget er derfor at værne om hinanden og hinandens måder at se vores verden på.”

A2B

A2B Sprog

www.a2b.dk

A2B er en privat virksomhed, hvis mission er at hjælpe enten udlændinge eller danskere med at forbedre det danske sprog. Ved at forbedre det danske sprog, retter de dem mod et job eller en uddannelse, så de får det nemmere i fremtiden på arbejdsmarkedet i Danmark. Virksomheden har sprogcentre rundt omkring i hele Danmark, hvor de sørger for at lære folk om det danske sprog.

Dansk Kultur

Dansk Kultur

www.danskkultur.dk

Dansk Kultur er en grundlovsforening, som har til mission at bevare den danske kultur, bevare demokratiet i Danmark samt at fremme det danske sprog- og sang. Dansk Kultur går meget op i at beholde vores modersprog og samtidig være stolte af det, hvilket afspejler sig af dette citat fra deres hjemmeside: “Den der ikke vedkender sig sin fortid, forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid”.

”Tanken begynder i sproget og derfor først og fremmest i modersmålet. Forarmes dette, forarmes tankerne.”

Retskrivningspolitiet

Retskrivningspolitiet

www.retskrivningspolitiet.dk

Hjemmesiden “Retskrivningspolitiet” er grundlagt af Martin Lund, som er uddannet cand.mag i dansk og retorik. Årsagen til at denne hjemmeside eksisterer, er på grund af Martin Lund ønskede at gøre opmærksom på sproglige problemer, samt det velskrevne sprog og det gode og korrekte sprog. Hjemmesiden byder derudover på rådgivning, kurser, sprogtips, og korrektur for at værne om det danske sprog og undgå uforståelige og grammatiske fejl.

“Hvis vi ikke vedligeholder det danske sprog som et nuanceret og præcist kommunikationsmiddel, mister vi det.”

Artikulation

Artikulation

www.artikulation.dk

Artikulation er en virksomhed, hvis formål er at skabe opbakning, klarhed og forandring når man tager ordet i sin hånd. Artikulation er nomineret for deres arbejde med at give folk gennemslagskraft, når de tager ordet. Kommunikation har meget mere magt i vores verden, end hvad vi lige går og tror - og det gør denne hjemmeside opmærksom på, og tilbyder desuden også rådgivning og kurser.

“Når vi bruger vores modersmål fortæller vi vores historie. Når vi bruger vores modersmål kommer der en anden ærlighed og autenticitet ind i vores sprog – hvis vi tillader det – som giver os sand gennemslagskraft og hjælper os til at brænde igennem, når vi tager ordet. Med denne gennemslagskraft bliver vi hørt, forstået og husket. Jo mere vi leger med og udnytter vores sprogs muligheder, jo mere kan vi udtrykke. Ordet er dit,

ARTIKULATION, ved Annette Bjerre Ryhede, kommunikationsrådgiver”

Ordkløveren

Ordkløveren

www.ordkloeveren.dk

Ordkløveren er en lille virksomhed, som finder et godt og velovervejet sprog ekstremt vigtigt, og ser dette som en konkurrenceparameter i danske virksomheder og organisationer. Sproget skal bruges klogt og åbent, så man ikke ender med at støde nogen. Sprog er overalt i verden i dag, uden vi tænker over det, det er derfor vigtigt at formulere sig korrekt.

"Sproget i og fra danske virksomheder skal passe til nutiden. For som kunder, borgere og samarbejdspartnere har vi en helt anden forventning til venlighed, forståelighed og sprogligt samarbejde, end vi havde tidligere. Den mundtrette og ligeværdige dialogform, som vi hver især bl.a. i kraft af de digitale kanaler har været med til at forhandle ind i hverdagssproget, skal genlyde i formidlingen fra og dialogen med det professionelle Danmark."

Mannaz

Mannaz

www.mannaz.com

Mannaz er en virksomhed som specialiserer sig i at kompetenceudvikle ledere, projektledere og vidensmedarbejdere. Derudover skriver de artikler om blandt andet sprog og sprogets kultur. Her forklarer de eksempelvis, hvor vigtig sproget er for at få en uddannelse og et arbejde i fremtiden. Derfor går virksomheden ind for et klart, tydeligt og professionelt sprog.

Politiken

Politiken

www.politiken.dk

Politiken er en af de største aviser i Danmark, hvilket ikke er uden grund. Avisen diskuterer mange, spændende og interessante emner, der er oppe i tiden. Alt dette gøres ved at bruge et godt, nuanceret og korrekt skriftsprog. Politiken har mange artikler, der omhandler det danske sprog. Desuden stiller de eksempelvis spørgsmål til om sproget en dag forsvinder. Politiken er selvfølgelig med på listen over de danske sprogvogtere.

Jyllands-Posten

Jyllands-Posten

www.jyllands-posten.dk

Jyllands-Posten er en af de førende aviser i Danmark, der med sine mange debatter, artikler og viden har forskellige fora hvor dagens Danmark diskuteres. Derudover bringer de ofte artikler om det danske sprog og dets udvikling. Derfor er Jyllands-Posten oplagt som deltager på listen.

Dansk Sprogrevision

Dansk Sprogrevision

www.dansksprogrevision.dk

Dansk Sprogrevision er en virksomhed, som arbejder med tekstrevision, korrektur og sproglig rådgivning. Det er et firma, som kun arbejder med opgaver på dansk. Virksomheden er ejet af Lars Christiansen, som driver den på egen hånd. Dansk Sprogrevision er en virksomhed, som finder det vigtigt at være seriøs og korrekt i brugen af det danske sprog.

"Vi bruger det danske sprog når vi tænker, når vi taler, og når vi skriver. Sproget lever sit eget liv, men er også omgivet af regler som vi er tvunget til at forholde os til, uanset hvad vi mener om dem. Regelsættet er baseret på hvordan sproget bruges, og justeres løbende i takt med sprogets udvikling. Det danske sprog klarer sig fremragende på egen hånd, og takket være især Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har vi også styr på det formelle. Deres arbejde er uhyre vigtigt."

Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad

www.kristeligt-dagblad.dk

Kristeligt Dagblad er en avis, som er skrevet i en kristen ånd. Bladet handler i høj grad om at værne om det danske sprog, men også at værne om den danske tro, etik og eksistens. Avisen er god til at sætte relevante problemstillinger op og skabe debat ved hjælp af et forståeligt og klart sprog.

Dialekt.ku

Dialekt

www.dialekt.ku.dk

Virksomheden “Dialekt” er til de sproginteresserede, som synes det er spændende at læse om hvilke dialekter, vi har i Danmark. Trods det begrænsede antal kilometer der er mellem de forskellige grænser, er det interessant at se de mange variationer, der er i det danske sprog. Siden er skabt af og til, de der er fascinerede af det danske sprog dets mange dialekter.

“Det danske sprogsamfund bør, efter vores mening, øge sin sproglige tolerance og i højere grad give plads til forskellighed. Derfor vil vi gerne videregive og formidle viden om mennesker og sprog. Og om hvordan mennesker bruger og varierer sprog.”

MålogMæle

Mål og Mæle

www.målogmæle.dk

“Mål og mæle” er et tidsskrift, som giver viden til den almene dansker om det danske sprog og sprogbrug. Derudover er det også et tidsskrift, som siden 1975 har været leverandør af sproglig bevidsthed til dronningen, dansklærere og folk generelt. På siden tages det op, hvor det danske sprog samt de enkelte ord i sproget stammer fra.

Forlaget Gladiator

Forlaget Gladiator

www.forlagetgladiator.dk

Forlaget Gladiator er med egne ord et forlag på kanten.  De udgiver litteratur, som kommer med ny viden og gør os klogere. De udgiver dansk litteratur fra oldtiden og til nu, og det er derfor vi har valgt at nominere dem. Ved at genudgive ældre og glemte værker, er de således i høj grad med til at værne om sproget.

Har du vundet? Så indsæt dette badge på din hjemmeside!
Årets Sprogvogter 2015
<a href="http://lingobob.com/da-dk/blog/2015/06/%C3%A5rets-sprogvogtere-2015" target="_blank"><img src="http://lingobob.com/media/1154/original_badge.png"></a>

For at få badget på din/jeres hjemmeside, skal du/I blot kopiere den ovenstående kode og indsætte det.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.