Årets Sprogvogtere 2015: Sproglige instanser

Oprettet 24-06-2015 af Alan B. Andersen

Se her hvem der har vundet i kategorien "Bloggere". Hvis du hellere vil læse om prisen eller se vinderne i en af de andre kategorier så klik på et af de følgende links:

Sproget.dk

Sproget.dk

www.sproget.dk

Hjemmesiden “Sproget” er en hjemmeside, der har til formål at være et sted, hvor det er nemt at finde vejledning og oplysning om det danske sprog samt sprogforholdene i Danmark. Vi bruger dagligt det danske sprog. Dog kan vi nemt komme i klemme med sproget, hvorfor siden oplyser og giver vejledning i forhold til større viden om sproget.

Dansk Sprognævn

Det Danske Sprognævn

www.dsn.dk

Det Danske Sprognævn er til for at være en hjælp til folk, der er interesserede i sproget. Det kan være virksomheder, men også den almene borger. Det Danske Sprognævns mission er at følge det danske sprogs udvikling, besvare alle spørgsmål om sproget og fastlægge den danske retskrivning. De er derfor selvskrevet på denne liste, hvor sproget er højeste prioritet.

Det Danske Sprog og Litteraturselskab

Det Danske Sprog og Litteraturselskab

www.dsl.dk

Det Danske Sprog og Litteraturselskab blev i 1911 stiftet af Lis Jacobsen og Carl S. Petersen. Forsamlingen af medlemmer består af omkring 85 forskere inden for det danske sprog, historie og litteratur. Missionen er at nyudgive danske sproglige- og litterære værker fra dagens Danmark og fra ældre tid.

Kommunikation og Sprog

Kommunikation og Sprog

www.kommunikationogsprog.dk

Kommunikation og Sprog er et forbund, hvis vision er at være den foretrukne faglige organisation for kommunikations- og sprogfolk. I forummet bliver der skrevet artikler om kommunikation og sprog, samtidig med at de går op i, at mennesket får et bedre sprog. Vi har valgt at nominere Kommunikation og Sprog for deres arbejde med at skabe bedre forhold for andre sprogekvilibrister.

"Et nuanceret og korrekt dansk er grundlaget for tillid i erhvervslivet. Det styrker virksomhedernes sproglige branding."

Kulturministeriet

Kulturministeriet

www.kum.dk

Kulturministeriet er et ungt ministerium, hvilket betyder, at ministeriet har ikke eksisteret lige så længe som andre ministerier. Kulturministeriet er med på denne liste, fordi de i 2012 lavede kampagnen “Gang i Sproget” i samarbejde med Dansk Sprognævn. Kampagnens formål var at skabe accept og respekt for de forskellige variationer af sproget.

Fucking Flink.

Fucking Flink

www.fflink.dk

Fucking Flink er en social bevægelse, som arbejder for at få Danmarks befolkning til at være verdens flinkeste mennesker. Det kan videre medføre, at Danmark bliver verdens lykkeligste land. Bevægelsen arbejder for, at danskere får et bedre sprog og tager socialt ansvar. Det betyder, at de er en meget travl organisation, der sørger for, at folket bruger en ordentlig tone overfor hinanden.

Den Store Danske

Den Store Danske

www.denstoredanske.dk

Den Store Danske fungerer som Gyldendals åbne leksikon, hvor man kan finde information om næsten alt. Derudover kan man gøre brug af deres nyhedsbrev, hvor man kan vælge hvilke kategorier, man ønsker at få mere viden og nyheder om. Leksikonet er med på listen, på grund af deres gode og formelle sprog, som gør det tydeligt og nemt at forstå.

"Det er af stor betydning for Den Store Danske at værne om det danske sprog, da leksikonet har mange besøgende, som skal bruge præcise, faglige data – på dansk - i forbindelse med deres uddannelse."

Gyldendal

Gyldendal

www.gyldendal.dk

Hjemmesiden Gyldendal fungerer som en side, hvor man kan søge om alt mellem himmel og jord. Derudover fungerer den også som hjemmeside, hvor der udgives bøger. Herunder udgives bøger om sproget, hvor Gyldendal især er kendt for deres gode ordbøger. Hjemmesiden har desuden artikler, hvor sproget bliver diskuteret.

Aros Kurser

Aros Business Academy

www.aroskurser.dk

Aros Kurser er en virksomhed, som tilbyder forskellige kurser, herunder kategorier som sprog, skriftlig kommunikation, mundtlig formidling samt korrekturlæsning og grammatik. De er udvalgt til at være med på listen på grund af deres dedikation til at hjælpe virksomheder med deres kommunikation.

"Vi holder af det danske sprog, som Brøndby Ultras holder af drengene i gult. Og jo, med vores blog om kommunikation er vi om nogen vogtere af det danske sprog, men ikke i traditionel forstand. Sprog er en levende organisme, og idéen om at holde fast i ”det gode gamle danske sprog” er en nostalgisk bestræbelse på linje med at samle vand i en si. Vi er ikke sproglige fejlfindere, der lammer lysten til at lege. Vi er vogtere af den kreative nyskabelse. Vi er vogtere af legen. Vi er vogtere af opfindelsen af nye ord og metaforer, der skaber billeder, tanker og handling."

Korpus

KorpusDK

www.ordnet.dk

Korpus DK er en søgefunktion, hvor det er blevet let at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster. I søgefunktionen findes der mere end 56 millioner ord. Desuden kan man undersøge hvilke ord, der hyppigst bruges eller undersøge faste udtryk. Søgefunktionen er meget præcis, og det er derfor sjældent, man ikke finder, hvad man leder efter.

Moths Ordbog

Moths Ordbog

www.mothsordbog.dk

Moths Ordbog er en ordbog lavet af Mathias Moth (1649-1719), som i sin tid begyndte at indsamle materiale til sin store ordbog. Ordbogen skiller sig ud fra andre ordbøger, da den indeholder almindelige menneskers daglige talesprog. Det vil sige, at ingen danske ord er undladt - både på godt og ondt. Derudover er det vigtigt for Moth, at hver enkelt ords udtale, bøjning og brug kan undersøges i ordbogen.

"Det er vigtigt at værne om det danske sprog, fordi vi kan udtrykke os rigere og mere nuanceret på vores modersmål end på noget andet sprog, fordi det danske sprog rummer en tusindårig erfaring, fordi der er skrevet vidunderlig litteratur på dansk, et af Danmarks vigtigste bidrag til verdenskulturarven."

AIS Sprog

AIS Sprog

www.ais-sprog.dk

AIS Sprog er en virksomhed, som tilbyder sprogundervisning og kulturtræning i hele Danmark, derudover tilbyder de også sprogundervisning i andre sprog end dansk. Desuden udøver de også oversættelse, hvis folk skulle have brug for det. Det er dermed en virksomhed som viser stor interesse inden for sprog, kultur og social ansvarlighed.

"Sproget er en vigtig del af alle menneskers identitet, og at vi gennem sproget vurderer andre og selv bliver vurderet. Selvom Danmark er et egalitært og demokratisk land, er det for de ambitiøse danskere vigtigt at være god til dansk og gerne til flere udenlandske sprog. Når jeg siger det sidste, er det fordi, at det for de fleste har en positiv afsmitning på deres danske sprog, at de også kan andre sprog og jo mere jo bedre."

MUDS

MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog

www.muds.dk

MUDS er en virksomhed, som holder møder/sammenkomster om udforskningen af det danske sprog. Typisk vil hvert møde indeholde omkring 100 forskere fra ind- og udland, der forsker i det danske sprog. Møderne har til formål at debattere det danske sprog og finde nye og spændende sprogvarianter. MUDS skal helt sikkert være med på listen, da de er entusiaster inden for det danske sprog.

Nordisk Sprogkoordination

Nordisk Sprogkoordination

www.sprogkoordinationen.org

Nordisk Sprogkoordination har til formål at sørge for, at der i de nordiske lande undervises i de nordiske nabolandes sprog. På den måde udvikles forståelsen af sproget mellem de nordiske lande. Særligt er der fokus på børn og unge, og disse skal derfor blive bedre til at kunne det danske, svenske og norske sprog. Derved er Nordisk Sprogkoordination med på listen over de danske sprogvogtere, da de vogter om og udvikler brugen af det danske sprog.

Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen

www.sproglaererforeningen.dk

Sproglærerforeningen har fokus på, at fremmedsproget skal udvikles endnu mere i de danske skoler. Desuden går foreningen op i, at de sproglige kompetencer bliver udviklet og at den generelle interesse for sprog skal have en højere status. Derfor er de nomineret til de danske sprogvogtere.

Sprogpiloterne

Sprogpiloterne

www.sprogpiloter.org

Sprogpiloterne, også kaldet de nordiske sprogpiloter, er ambassadører for det nordiske sprog på forskellige skoler. Her ønsker de at udvikle forståelsen for de nordiske fremmedsprog. Herved bliver det danske sprog lært i andre nordiske skoler, hvorfor de er nomineret som en del af de danske sprogvogtere.

Tegnesprogstolke

Foreningen af Tegnsprogstolke

www.tegnsprogstolk.dk

Foreningen af Tegnsprogstolke hjælper tegnsprogstolke ved at afholde foredrag og medlemsmøder, der giver input, nyheder og inspiration. Et af foreningens formål er blandt andet “at udbrede kendskab til og forståelse for tegnsprogstolkenes arbejde”. Foreningen af Tegnsprogtolke er med på listen for deres arbejde med at fortolke det danske sprog, til dem, der ikke kan høre eller snakke dansk.

De Danske Sprogcentre

De Danske Sprogcentre

www.dedanskesprogcentre.dk

De Danske Sprogcentre er en samling af mange danske statsgodkendte sprogskoler. Disse har fokus på at lære og undervise voksne udlændinge i det danske sprog. Desuden sikrer statsgodkendelsen at sproguddannelserne er meget kompetente, hvorfor sammenslutningen er nomineret til de danske sprogvogtere.

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet

www.uvm.dk

Undervisningsministeriet arbejder for, at der er mulighed for uddannelse til alle. Det er folkeskolerne og gymnasierne, der hører under dette ministerium. Herunder findes også uddannelser, hvor der undervises i det danske sprog, hvorfor undervisningsministeriet er blevet nomineret som en af de danske sprogvogtere, da de har en stor betydning for uddannelser i Danmark.

Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningen

www.dansklf.dk

Som navnet også antyder, er Dansklærerforeningen en forening for dansklærere. Her bruges foreningen som et forum for at kunne finde undervisningsmateriale, efteruddannelse og skabe ideer med andre, der er inden for det samme felt. Foreningen repræsenterer dansklærer på mange forskellige uddannelser, hvormed de også er med til at vogte og undervise i det danske sprog, hvorfor de har fået nomineringen.

"Jeg elsker mit Modersmaal, der frigjør min Tanke, jeg finder, at hvad jeg kan have at sige i Verden, kan jeg ypperligt udtrykke deri.” Sådan sagde Søren Kierkegaard, og i Dansklærerforeningen arbejder vi for at dette udsagn til stadighed kan være gældende for alle os der taler, hører og skriver dansk. Det forudsætter at sproget styrkes gennem god undervisning, og at sproget dyrkes fra fødsel til forskning for at kunne være dækkende for vores mangfoldige virkelighed."

Sprogprisen

Sprogprisen

www.sprogprisen.dk

Sprogprisen er en pris, der uddeles til de, der blandt andet arbejder med sprogpolitikker. Prisen er inddelt i flere kategorier, hvor man blandt andet kan vinde sprogprisen på baggrund af “Årets bedste hjemmesidetekst”. Grunden til, at prisen er lavet, er, at de ønsker at anerkende de, der er med til at skabe det gode danske sprog.

Dansk Kommunikationsforening

Dansk Kommunikationsforening

www.kommunikationsforening.dk

Dansk kommunikationsforening er en forening for kommunikatører, hvor der blandt andet tilbydes efteruddannelse inden for kommunikationsfeltet. Et af deres mål er desuden at “udvikle og understøtte viden og netværk, der gør professionelle kommunikatører bedre til deres arbejde”. Dermed er foreningen nomineret som sprogvogter, da der igennem foreningen vogtes om de dygtige kommunikatører i Danmark.

Sprogforeningen

Sprogforeningen

www.sprogforeningen.dk

Sprogforeningen er en forening i Sønderjylland, som har til formål at bevare og gavne det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland. Sprogforeningen står for uddeling af “Sprog- og kulturpris”, foredrag, bogudgivelser udover at de generelt opfordrer beboere i Sønderjylland til at gavne det danske sprog i både skrift og tale, hvilket er grunden til at de er nomineret.

LAK

LAK - Landsorganisationen for Kommunikation

www.hk.dk/lak

LAK er en landsdækkende forening for studerende og uddannede inden for sprog og kommunikation. Det er en forening, som virkelig brænder for sprog og kommunikation, hvilket er tydeligt i deres hårde arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for deres medlemmer. På deres hjemmeside står der ”Vores fag er altid i forandring, og det fordrer, at vi er opdateret omkring ny viden, som ruster os i forhold til de opgaver, vi står med dagligt”. I dette citat er det tydeligt, at LAK brænder for kommunikation og den dynamiske udvikling, som vores sprog altid er i, og dermed vogter de om vores sprog. Netop derfor er LAK nomineret til Årets Sprogvogtere 2015.

Har du vundet? Så indsæt dette badge på din hjemmeside!
Årets Sprogvogter 2015
<a href="http://lingobob.com/da-dk/blog/2015/06/%C3%A5rets-sprogvogtere-2015" target="_blank"><img src="http://lingobob.com/media/1154/original_badge.png"></a>

For at få badget på din hjemmeside, skal du blot kopiere den ovenstående kode og indsætte det.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.