Translatørbekræftelsen - Hvad synes du?

Oprettet 20-05-2015 af Chandico Gyandi

Translatørbekræftelsen.jpg

D. 28. oktober 2014 udsendte Erhvervsstyrelsen et udkast til forslag om ophævelse af lov om translatører og tolke, som potentielt kan have en stor indvirkning på oversættelsesbranchen. Lovforslaget, der er en del af regeringens vækstpakke “Aftale om en vækstpakke” fra juni 2014, indbefatter blandt andet ophævelsen af lov om translatører samt tolke, hvilket betyder, at beskikkelsesordningerne for begge faggrupper bliver afskaffet, hvis lovforslaget vedtages.

Går lovforslaget igennem, betyder det med andre ord, at det ikke længere vil kræve en beskikkelse fra en offentlig myndighed for at kunne kalde sig translatør. Regeringen har fremsat lovforslaget med udgangspunkt i, at de nuværende regler på området medfører, at der ikke er fri adgang til erhvervet som translatør og/eller tolk, hvilket i sidste ende gør det sværere for nye aktører at træde ind på markedet og svækker konkurrencen på området. Videre har regeringen argumenteret for en afskaffelse ved at give udtryk for, at den ikke er interesseret i at hindre effektiv konkurrence på området, og at en afskaffelse af beskikkelsesordningen vil betyde, at det ikke blot er personer med en beskikkelse, der kan udføre autoriserede oversættelser m.v., men at andre med en relevant uddannelse og erhvervsmæssige kvalifikationer også ville kunne udføre disse opgaver.

Dette rejser naturligvis en række spændende spørgsmål samt fordele og ulemper omkring lovforslaget, som vi vil forsøge kort at gennemgå nedenfor, så du kan få et bedre overblik over lovforslagets mulige indvirkning på oversættelsesbranchen.

Ulemper

De ulemper, der knytter sig til afskaffelsen af translatørbekræftelsen omfatter bl.a., at beskikkelsesordningen fungerer som et kvalitetsstempel for kvaliteten af translatørernes arbejde. Titlen giver forbrugerne tiltro til translatørens evner, der kan dokumenteres og lever op til specifikke krav, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt findes kvalitetssikring på markedet. Dette kvalitetsniveau risikerer man at miste, hvis det ikke længere kræver en specifik 5-årig uddannelse for at kunne kalde sig translatør. Samtidig kan det argumenteres, at forslaget om afskaffelse af lov om translatører og tolke sender et tvetydigt signal om værdien af branchen og translatører som helhed, når man fra officielt hold ikke længere er villig til at anerkende de kompetencer, det har taget translatørerne mindst fem år at erhverve sig.

I den forbindelse må man spørge sig selv, om regeringen ikke burde anvende samme logik mht. andre faggrupper, der også opnår beskikkelse grundet deres særlige kvalifikationer, herunder revisorer og læger.

Endvidere kan der ved oversættelser af særlig vigtig karakter, eksempelvis i forbindelse med retssager, opstå situationer, hvor der kan rejses tvivlsspørgsmål omkring oversættelsens kvalitet, hvilket potentielt kan krænke retssikkerheden.

Slutteligt er det værd at påpege, at en afskaffelse af beskikkelse til translatører potentielt kan medføre en ekstra arbejdsproces i forbindelse med legaliseringen af dokumenter.

I dag er det udelukkende muligt for Udenrigsministeriet at legalisere et dokument, hvis oversættelsen af dette dokument er blevet udført, stemplet og herefter underskrevet af en autoriseret translatør.

I forbindelse med en afskaffelse af translatørbekræftelsen, ville en person eller en virksomhed, der har behov for et legaliseret oversat dokument, være nødsaget til også at benytte en notar, inden Udenrigsministeriet vil have mulighed for at legalisere dokumentet. En notar vil dog udelukkende være i stand til at bekræfte underskriften på en bekræftet oversættelse og derfor ikke have mulighed for at bekræfte, om oversættelsen er blevet lavet af en person med de nødvendige kvalifikationer til at udføre oversættelsen.

Fordele

Den mest åbenlyse fordel i forbindelse med regeringens forslag om afskaffelse af translatørbekræftelsen er, at det kan gavne konkurrencen på området. Fjernes barriererne til oversættelsesbranchen vil det betyde, at langt flere mennesker vil kunne udbyde den service, som translatørerne på nuværende tidspunkt har eneret til, fordi området reguleres af regeringen.

Et større antal udbydere af oversættelser vil komme forbrugerne til gode ved at skabe øget konkurrence på markedet, hvilket vil presse priserne på oversættelser ned og herigennem komme forbrugerne til gavn.

Herudover vil en afskaffelse af translatørbekræftelsen potentielt medføre, at udbyderne af oversættelser vil have adgang til endnu flere potentielle medarbejdere, da udbuddet af arbejdskraft vil blive større. Dette vil presse priserne på lønninger ned, hvilket ligeledes vil komme kunderne til gode gennem lavere priser på oversættelser.

Samtidig betyder en mulig afskaffelse af translatørbekræftelsen, at det vil blive muligt at kompensere for de flaskehalse, der findes i oversættelsesbranchen. Forestil dig eksempelvis, at der i retten skal bruges et dokument til en person fra Vietnam, men at alle de autoriserede translatører, der kan oversætte til vietnamesisk er optaget med andre opgaver. I dette tilfælde vil det øgede udbud af arbejdskraft medføre, at rettens processer forkortes kraftigt, da der vil være flere mennesker, som er i stand til at udføre opgaven.

Vi håber, at dette indlæg har givet dig lidt større indsigt i translatørbekræftelsen, og hvordan en potentiel afskaffelse vil kunne påvirke oversættelsesbranchen. Hvad er dine egne tanker omkring translatørbekræftelsen? Er du for eller imod en afskaffelse?

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.