Overvejer du at blive oversætter - freelance?

Oprettet 18-05-2015 af Chandico Gyandi

Freelance oversætter.jpg

Går du med tanker om at blive freelance-oversætter, er der en række faktorer, du bør tage højde for, inden dit CV sendes afsted. Oversættelsesbranchen har nemlig oplevet stigende vækst i de senere år, da behovet for oversættelser er øget på verdensplan, fordi mange virksomheder i stigende grad søger lykken i udlandet. Eksempelvis er danske virksomheder, såsom Danish Crown, blandt andet trådt ind på det kinesiske marked, mens virksomheder som Mærsk, Carlsberg, Lego, Grundfos og Danske Bank har ekspanderet så kraftigt, at de nu kan karakteriseres som multinationale firmaer.

Med deres indtrædelse på fremmede markeder står virksomhederne dog over for store kommunikative udfordringer. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt bare at anvende de samme strategier i udlandet, som man havde succes med derhjemme, da virksomheder, som har søgt mod udlandet, kommunikerer til en målgruppe, der har en helt anden kulturel og sproglig baggrund end disse virksomheder i de fleste tilfælde tidligere har været vant til.

Svaret på denne problemstilling er lokalisering, hvilket kort fortalt omfatter at tilpasse alle sine kommunikative ressourcer til præferencerne i det land, man kommunikerer i/til, men for at lokalisering af kommunikativt indhold kan finde sted, kræver det oversættere med de fornødne sproglige- og kulturelle kompetencer.

En branche i vækst

Det er svært at rejse nogen tvivl omkring behovet for oversættelser samt oversættelsesbranchens betydning og størrelse. På verdensplan omsatte oversættelsesbranchen nemlig for omkring 244 mia. kroner i 2013, hvilket understreger, at virksomhederne generelt har forstået vigtigheden af lokaliseret indhold og hvor meget tid, penge og energi de er villige til at investere i at kommunikere med deres udenlandske medarbejdere, kunder og forretningspartnere på et dybtrækkende og autentisk niveau.

Vigtigheden af lokaliseret indhold, og virksomhedernes villighed til at investere på området, skyldes utvivlsomt, at majoriteten af alle mennesker foretrækker at kommunikere på deres modersmål og generelt opfatter virksomheder, der gør det samme, som værende mere troværdige end virksomheder, der ikke gør. Troværdighed skaber nemlig tryghed, og tryghed skaber salg.

Freelance-oversætter

Dette er godt nyt for dig, der ønsker at blive freelance-oversætter, da det betyder gode udsigter til arbejde både nu og i fremtiden. Men hvilke ting er væsentlige at være opmærksom på, inden du går i gang med freelance-arbejdet? Det vil vi forsøge at give dig svar på her:

Hvad er de største fordele og ulemper ved at arbejde som freelancer?

Hvis du er freelancer, er du i princippet din egen chef, hvilket medfører, at du har stor frihed i dit arbejdsliv. Dette betyder blandt andet, at du selv bestemmer, hvor du arbejder fra, og hvornår du arbejder. Som freelancer kan du som regel også forvente en bedre timeløn, da du har mulighed for at beholde overskuddet fra dine udliciterede arbejdsopgaver.

Herudover kan du forvente et stort antal varierende arbejdsopgaver og oplevelser, da du vil have mange opgaver af forskelligartet karakter for en lang række kunder. Du får samtidig mulighed for at specialisere dig inden for de sprogområder, som er interessante for netop dig, da du kan udlicitere de arbejdsopgaver, du ikke finder interessante eller ikke har kompetencerne til at løse.

De største ulemper i forbindelse med freelance-arbejde er blandt andet, at det er en krævende opgave at være chef for sig selv. Det indebærer nemlig en del arbejde, da du selv skal planlægge og skaffe arbejdsopgaver, og hele arbejdsbyrden ligger på dig. Det betyder samtidig, at det hurtigt kan blive en dyr fornøjelse at misse arbejdstimer, da du selv skal lægge penge til side til ferier, pension og løn under sygdom blandt andet.

Endvidere vil antallet af arbejdsopgaver variere fra måned til måned, hvilket naturligvis vil betyde, at din indkomst også vil variere fra måned til måned. Slutteligt er det værd at nævne, at du som freelancer selv er ansvarlig for alle de arbejdsopgaver, der hænger sammen med freelance-arbejdet, herunder regnskab, lønforhandlinger m.v.

Hvilken løn kan jeg forvente at få som freelance-oversætter?

Den pris, du kan forvente at få som freelance-oversætter, vil variere afhængigt af dine arbejdsopgaver samt hvilken type tekst, du oversætter. Eksempelvis vil du ofte kunne forvente at blive honoreret bedre for oversættelser af juridiske tekster end mere hyppigt forekommende tekster.

Tager man udgangspunkt i Justitsministeriets vejledende satser for honorering af translatører, honoreres skriftlige oversættelser med 22,70 kr. pr. linje (60 anslag) for almindelig tekst og 24,30 kr. pr. linje for svær tekst, og der honoreres som minimum for 25 linjer. Herudover udgør et bekræftelseshonorar 213,30 kr. pr. opgave.

Det er dog vigtigt at påpege, at man internationalt plejer at honorere pr. ord og ikke pr. linje. Det er en besværlig proces at omregne 60 anslag til ord, men det svarer groft sagt til ca. 8-12 ord, hvilket giver en pris på mellem 1,8 kr. og 2,8 kr. pr. ord for almindelig tekst og 3,075 kr. og 2,25 kr. for svær tekst.

Vi håber, at ovenstående har givet lidt større indblik i de muligheder, der findes i at være freelance-oversætter, samt nogle af de tanker, som er relevante at gøre sig, inden man kaster sig ud i faget.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.