LingoBob elsker ordsprog

Oprettet 10-05-2015 af Chandico Gyandi

Ordsprog.jpg

Det er ingen hemmelighed, at vi hos LingoBob er vilde med sprog. Vores interesse for sprog stikker dybt, og vi oversætter da også til over 70 sprog, men interessen begrænser sig ikke bare til oversættelser. Det er egentlig ligegyldigt, om det er lingvistik, grammatik, fonetik, fraseologi, tegnsprog eller noget helt andet, hvis det omhandler sprog, så er vi interesserede.

På det seneste er vi blevet særligt interesserede i ordsprog, deres historier og hvordan de anvendes i daglig tale. Der findes ingen universel enighed om, hvad der karakteriserer et ordsprog, men inden vi går i dybden med ordsprog, vil det måske være en god idé at fastslå nogle af de faktorer, der kendetegner dem.

Ordsprogenes historie

Ét af ordsprogenes karakteristika er, at de er anonyme sætninger, hvilket med andre ord vil sige, at de generelt ikke har nogen ophavsmand. Dette betyder desværre, at man i de fleste tilfælde kommer på glatis, hvis man forsøger at undersøge nærmere omkring ordsprogenes oprindelse.

Det nytter dog ikke at græde over spildt mælk eller at gå som katten om den varme grød, når det kommer til at finde ordsprogenes oprindelse, men selvom det er krævende, og i de fleste tilfælde umuligt, at finde konkrete ophavsmænd til diverse ordsprog, så ved man dog, at nogle af de ældste ordsprog, man kender til, blev nedskrevet af sumererne omkring 2500 f.Kr.

Ordsprogenes generelle udbredelse i flere lande og kulturer skyldes dog i høj grad, at både Biblen, i særdeleshed Ordsprogenes Bog, og det latinske sprog, anført af Erasmus’ værker, tidligere var at finde, og havde stor indflydelse i mange områder i Europa samt andre dele af verden.

Et eksempel på ordsprogenes generelle udbredelse kan ses i ligheden mellem disse ordsprog på hhv. dansk og engelsk:

All’s fair in love and war.
I krig og kærlighed gælder alle kneb.

All’s well that ends well.
Når enden er god, er alting godt.

Forskellen mellem idiomer og ordsprog

Sprog indeholder mange snørklede og kringlede sprogområder, hvor visse af disse områder ligger så tæt op ad hinanden, at de kan være svære at adskille. Ordsprog er kendetegnet ved en bestemt form og stil, men grænsen mellem ordsprog og andre talemåder er ikke skarpt optrukket og er i nogle tilfælde flydende.

Maksimer, aforismer, bevingede ord, skæmtesprog, wellerismer, talemåder og idiomer er blandt de mest nævneværdige eksempler på sproglige udtryk, der lægger sig tæt op ad ordsprog, men for at holde det konkret, vil dette indlæg fokusere på de to områder, der ligger tættest op ad hinanden.

To sprogområder, der netop har det med at volde mange mennesker problemer grundet deres lighed og besværet med at adskille dem, er idiomer og ordsprog, der begge i høj grad benytter sig af billedsprog.

Det er nok umuligt at komme med en præcis afgrænsning mellem disse sproglige udtryk, men begge er dog gode eksempler på udtryk, som vi dagligt bruger i vores kommunikation med hinanden.

Skal man gøre et simpelt forsøg på at adskille udtrykkene, må den væsentligste forskel nok være, at idiomer ændrer grammatisk person, tal og tid afhængigt af den situation, de benyttes i. Det betyder, at idiomer ikke besidder den principielt almene gyldighed, der ellers kendetegner ordsprog, men at deres betydning derimod udledes af de sammenhænge, de benyttes i.

Ordsprog i daglig tale

Baseret på ovenstående, er det let at tro, at ordsprogene har udtjent deres værnepligt og at de eneste, der stadig benytter dem, er gamle mennesker i pinlige festtaler, eller når de unge skal belæres. Og hvad skal man egentlig også med ordsprog i vores samtid?

Ordsprog findes, som nævnt, på langt de fleste sprog i verden, og meget ofte vil man kunne finde variationer af et ordsprog på flere sprog, som eksemplet ovenfor. Næsten alle kulturer har sine egne ordsprog, der udtrykker en basal menneskelig sandhed gennem praktiske, ofte gamle erfaringer, og herigennem kan de udtrykke noget om den kultur, de oprinder fra.

Det leder os til én af grundene til, hvorfor vi hos LingoBob elsker ordsprog. Til trods for forskellige kulturelle og sproglige forudsætninger, gennem brugen af de respektive sprogs forskellige ordforråd og begreber, er det alligevel muligt at kommunikere det samme budskab ved hjælp af ordsprog grundet deres almene gyldighed. Tolke- og translatørtjenesten, der er en del af FN’s hovedkvarter, har eksempelvis kendskab til over 500.000 flersprogede ordsprog.

Det betyder, at ordsprog har en helt særlig evne til at binde folk sammen på tværs af kulturer og sproglige barrierer, hvilket netop er hensigten med vores arbejde som oversættere, og af denne grund elsker vi ordsprog.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.