Hvorfor LingoBob elsker sprog

Oprettet 23-03-2015 af Chandico Gyandi

Hos LingoBob elsker vi sprog af flere årsager – nok for mange til at beskrive dem alle i ét enkelt indlæg. Vi elsker blandt andet sprog, fordi sprog er udtryk for de mennesker, som bruger det og for den kultur, som det pågældende sprog stammer fra. Mange vil endda gå så langt som at sige, at sprog er kultur.

Når sprog er udtryk for de mennesker, som benytter det, betyder det naturligvis også, at sprog aldrig forbliver det samme. Sprog er nemlig ikke nogen statisk størrelse, men forandrer sig hele tiden i takt med samfundet og påvirkninger udefra, og denne udvikling elsker vi at følge og fordybe os i.

I Danmark har vi selv oplevet en del historiske påvirkninger af sproget. I middelalderen erstattede det latinske alfabet eksempelvis runeskriften, der var fremherskende i Danmark gennem jernalderen, vikingetiden og den tidlige middelalder. Middelalderen bød dog på flere forandringer for det danske sprog, og det tyske sprog begyndte i denne periode også at få en vis indflydelse i Danmark. For eksempel blev der talt tysk ved det danske hof i en periode, og tyske ord som spise, jomfru og persille blev en del af det danske ordforråd.

Tænker man i lidt nyere eksempler, er de fleste nok klar over den påvirkning, som især det engelske sprog har haft på det danske sprog. En undersøgelse, foretaget af Dansk Sprognævn af nye danske ord i perioden 1955-1975, viste, at der var blevet tilføjet 4.000 nye ord til dansk, hvis fagord ikke tælles med. 81% af de nye ord kom fra engelsk, hvilket netop understreger, hvor stor en indflydelse engelsk har haft, og stadig har, på det danske sprog.

Indvandring har også spillet en rolle i at forme sproget i Danmark, og i takt med at ord som selfie og shawarma er blevet en del af den daglige tale, kan man tale om, at sproget er blevet et spejlbillede af dem, der bruger det. Gennem sproget udtrykker vi, måske ubevidst, den mangfoldighed, der kendetegner dansk kultur.

Nuancer i sproget

I forlængelse af sproghistorie er der en naturlig sammenhæng med slang, hvilket er interessant at se nærmere på, fordi det generelt står for en mere uformel indførsel af ord til sproget, som vi synes er meget cool.

Slang er ofte en måde for forskellige subkulturer at kommunikere på indbyrdes og udtrykker subkulturernes identitet; tænk eksempelvis på den dansk-iranske rapper S!vas, som i sine melodiske rim blandt andet har skabt udtryk som para Obama, der er en metafor for sorte penge, som jo i forvejen er en metafor for skatteunddragelse. Når slangudtryk bliver en del af populærkulturen og dermed kan forstås af flere mennesker, kan udtrykkene have den funktion, at de gør situationer sjove, mindre højtidelige eller være med til at gøre pointer mere tydelige.

Tag for eksempel tidligere statsminister Poul Schlütters tale i forbindelse med den kendte Tamil-sag, hvor ordet gulvtæppetale blev introduceret til det danske sprog som en uformel måde at formulere, at en udtalelse er løgn.
Ved at bruge slang kan man altså tilføre nuancer til sproget, så det bliver mere levende og inddragende for lytteren eller læseren.

Sprogets rolle

De fleste tænker nok ikke over det, men sprog spiller ubevidst en stor rolle i vores liv, og denne rolle er meget interessant for os. Sprog er essentielt for, at vi kan kommunikere med andre, men sprog er også essentielt for, at vi kan kommunikere med os selv. Uden sprog, ville vi ikke kunne udtrykke vores tanker. Den ubevidste rolle, som sprog spiller i vores liv, handler dog om mere end bare at kunne tænke. Det handler om måden, vi tænker på. De ord og den grammatik, der anvendes på et givent sprog, begrænser nemlig de tanker og de handlemuligheder vi har, hvilket er endnu et af sprogets mange interessante områder.

LingoBobs rolle

Den primære grund til, at vi elsker sprog, er vores daglige arbejde, hvor vores hovedopgave er at forhindre, at kommunikation brister mellem forskellige sprog. Vi ser fra tid til anden, hvordan små betydningsforskelle i sproget kan medføre store kommunikationsfejl og lægger derfor stor vægt på at vælge de rigtige oversættere til hver enkelt opgave. Som oversættelsesbureau er vi nemlig medvirkende til at bygge bro mellem mennesker, sprog og kulturer – både professionelt og for private.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.